Z plzeňských práv chce odejít 29 vyučujících

Plzeň - Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni chce k dnešku opustit 29 ze 138 vyučujících. Tři z nich jsou profesoři a dva docenti. Výběrová řízení je mají nahradit. Akademický senát považuje situaci za kritickou, ale řešitelnou. Po jeho jednání to dnes řekl předseda senátu Tomáš Pezl. Právě docenti a profesoři mají být garanty akreditací magisterských a bakalářských oborů, které potřebuje škola obnovit do června 2012. O reakreditaci musí požádat do 31. října, což považuje senát jako mezní termín další existence fakulty.

Odebráním akreditací pro magisterské i doktorandské studium, což by fakticky znamenalo konec fakulty, pohrozila akreditační komise ministerstva školství. Pět studentů ze šestičlenné kurie akademického senátu Právnické fakulty Západočeské univerzity dnes požadovalo, aby děkan Květoslav Růžička vyvodil osobní odpovědnost z toho, že se mu za více než osm měsíců nepodařilo stabilizovat situaci na fakultě a za čtyři měsíce sehnat za odcházející kantory náhradu. Tvrdili dokonce, že se problémy fakulty za jeho vedení zhoršily.

Všech dvanáct učitelů ze senátu ale hlasovalo proti „potrestání“ děkana. Ten je dlouhodobě nemocen a dnešního jednání senátu se nezúčastnil. Z vedení fakulty tak byla přítomna jen proděkanka pro studium Petra Jánošíková.

Akreditační komise minulý týden navrhla odebrat fakultě akreditaci pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy a omezit akreditaci pro magisterský obor Právo a právní věda. Omezení má spočívat v zákazu přijímat ke studiu tohoto programu další uchazeče. Komise rovněž navrhuje nekonat státní rigorózní zkoušky a neudělovat titul JUDr.

Z prvního výběrového řízení, které vedení fakulty ukončilo počátkem června, se přihlásilo osm profesorů a docentů. Další výběrové řízení bude uzavřeno do poloviny července. „Jasno o konkrétním počtu nově nastupujících učitelů bude do konce července, nejdéle do poloviny srpna,“ řekla proděkanka Jánošíková.

Rektorka ZČU Ilona Mauritzová dnes důrazně požádala senát, aby se učitelé na fakultě domluvili a spolupracovali. „Situaci považuji za velmi vážnou z personálního hlediska. Není za pět minut 12, ale minutu po dvanácté,“ dodala.

Tento týden bude situaci řešit s děkanem a ředitelem odboru vysokých škol ministerstva školství. S ním chce konzultovat návrh akreditační komise a způsoby, jak situaci na fakultě řešit.