Českým dětem záleží na přátelích, rodině nebo penězích

Praha – Nejvyššími hodnotami českých dětí jsou rodinné vztahy, přátelé a peníze. Výsledky výzkumu mapujícího životní postoje českých dětí do 15 let dnes zveřejnil Národní institut dětí. Podklady sbíral od bezmála 2 500 respondentů. Podle výsledků jsou také děti z bohatších rodin šťastnější, na pocitu štěstí se ale velkou mírou podílí i to, zda děti chodí do kroužků a tráví aktivně volný čas. Autoři studie zároveň upozornili, že dětem chybí pozitivní vzory.

Výzkum však také ukázal, že část dětí nevěří rodičům. Polovina z nich prý nemá žádné vzory, nevěří v boha či politiku. Navíc se vzrůstajícím věkem děti více tolerují negativní jevy jako kouření a lhaní. „Čím lépe je rodina situována a čím vyššího vzdělání rodiče dítěte dosáhli, tím častěji respondent uvedl, že se cítí být v životě rozhodně šťastný,“ stojí ve výzkumné zprávě. Vzdělanější rodiče se také více zajímají o školní výsledky a trávení volného času svých dětí.

„Ve výzkumu se nám potvrdilo, že pokud děti dochází do nějaké volnočasové aktivity, méně často se nudí a tím spíše se v životě cítí šťastné,“ dodali badatelé. Zároveň ale upozornili, že to, že děti méně vzdělaných rodičů nechodí tak často do kroužků, může být dáno i finanční náročností nejrůznějších koníčků. Do nějakého kroužku, sportovního oddílu nebo klubu chodí alespoň jednou týdně 74 procent dotázaných dětí. To je prý mimořádně vysoké číslo i v rámci celé Evropy. Česko prý má totiž unikátní síť domů dětí a mládeže, center volného času a školních družin.

Video Reportáž Ley Surovcové
video

Reportáž Ley Surovcové

Výzkumná zpráva bude sloužit učitelům, psychologům a lidem pracujícím s dětmi, na základě jejich zjištění budou také zpracovány návrhy na změny zákonů týkajících se dětí a mládeže.