Co si myslí český táta? Diskriminuje mě stát i podnik

Praha – Dvě třetiny českých otců mají za to, že je stát po rozvodu diskriminuje při svěřování dětí do péče. Negativně se vyjádřili i na adresu zaměstnavatelů, kteří podle nich přistupují k ženám kvůli rodinným záležitostem smířlivěji než k mužům. Vyplývá to ze sociologického výzkumu, do něhož se zapojilo 1 147 otců od 25 do 54 let. Zkoumání bylo součástí projektu na podporu aktivního otcovství „Táto, jak na to?“, který podporuje ministerstvo práce.

„Čeští otcové se necítí být vnímáni jako rovnocenní vůči ženám-matkám především v oblasti přístupu zaměstnavatelů a benefitů, které nabízejí. Víc než polovina otců se domnívá, že zaměstnavatel při řešení stejné rodinné situace bude jednat jinak se ženou-matkou než s mužem-otcem, a to ve prospěch matek,“ uvedli autoři v závěrečné zprávě o výzkumu.

Přesvědčení otců: Podnik víc vychází vstříc matkám

Nestejný přístup k oběma rodičům ve firmách cítí 64 procent otců. Podle nich s nimi zaměstnavatel stejně jako s matkami nejedná. Dvě třetiny mužů pak mají za to, že jim podnik nenabízí takové benefity jako matkám (držení místa po dobu rodičovské dovolené, zkrácené úvazky, apod.).

„Na trhu práce, pokud jde o kombinaci práce a rodiny, otcové až tak úplně rovnoprávní nejsou,“ připustila socioložka Hana Maříková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Podle ní je ale otázka, zda otcové po zaměstnavateli úlevy kvůli rodině vůbec vyžadují. Možné je totiž podle Maříkové i to, že muži v práci např. o pružnou pracovní dobu neusilují, protože „by se znemožnili a obrátilo by se to proti nim“.

Tátové se chtějí starat, společnost se kouká přes prsty

Tatínci cítí diskriminaci i ze strany státu – podle 68 procent otců se k nim nepřistupuje stejně jako k matkám při rozhodování o opatrovnictví dětí po rozvodu. Ani státní podpora prý nesměřuje stejně k mužům jako k ženám. Celkem 44 procent otců si myslí, že nemají stejné postavení v nárocích na dávky či na rodičovské dovolené jako ženy. Podle třetiny dotázaných na otce jako na rovnocenné s matkami nepohlíží ani česká společnost. Projevuje se to třeba ve školách, u lékaře či na úřadech.

Podle autorů by se do péče o děti zapojilo víc otců, kdyby se atmosféra v Česku a podmínky změnily. Přispět by k tomu mohla třeba i otcovská dovolená, na kterou by muži po narození potomka mohli na týden jít. Kvůli úsporným opatřením se ale nezavedla a v nejbližší době se s ní nepočítá. Příznivé není ani nastavení rodičovské, uvedli autoři výzkumu.