Nový zákon posiluje práva obětí trestných činů

Praha – Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dnes na tiskové konferenci představil návrh zákona o obětech trestných činů. Zákon chce posílením ochrany a práv obětí zlepšit jejich postavení i mimo trestní řízení. V současné době je tato právní úprava značně roztříštěná. Podle ministra proto bude velkým přínosem i to, že nově bude vše shrnovat pouze jeden zákon. Rozšiřuje se například právo na poskytnutí peněžité pomoci od státu, kterou by v budoucnu měly dostat i oběti sexuálních zločinů. Zákon by měl vstoupit v platnost v roce 2013, ministr ho chce vládě předložit v září. Podporu zřejmě najde i u sociálních demokratů.

V novele je například lépe upraveno právo na bezplatnou právní pomoc nebo právo na informace. Rozšiřuje se i poskytnutí peněžité pomoci od státu. Oběti znásilnění nebo sexuálního nátlaku budou mít například nově nárok na finanční odškodnění ve výši 50 tisíc korun. Dosud mohly dostat peněžitou pomoc od státu pouze oběti trestných činů, kterým byla způsobena újma na zdraví, nebo pozůstalí. Finanční částka se ale zvýší i v této oblasti. V případě násilného trestného činu vzroste z 25 na 50 tisíc korun, pozůstalí po obětech vraždy budou mít nově nárok na 200 tisíc korun. Částku budou moci dostat ihned po spáchání trestného činu a pokrýt s ní okamžité potřeby. Dosud zákon nic takového neumožňoval.

Oběti se nově budou moci seznámit se spisem už v době, kdy bude ukončováno trestní řízení. Takovéto právo má doposud pouze obviněný. Budou mít také právo na výslech osobou stejného pohlaví. Nový zákon může mít podle Pospíšila nepřímý vliv i na odhalování a vyšetřování trestné činnosti: „Kvalitní právní úprava může vést k tomu, že se nám podaří zvýšit množství odhalených trestných činů.“ Norma má pomoci poškozeným také při spolupráci s policií či při domáhání se svých práv. Novinkou je například institut důvěrníka, tedy blízkého člověka, který bude moci s obětí absolvovat výslechy.

Nová úprava odškodnění obětí
Nová úprava odškodnění obětí

Jiří Pospíšil: „Nemalá část obětí trestných činů odmítá oznámit podezření ze spáchání trestného činu právě v domnění, že jí potom nebude poskytnuta následná ochrana.“  


Česká republika si při tvorbě zákona vzala vzor z Německa a Švýcarska. Na jeho přípravě se podílel i Bílý kruh bezpečí, který s oběťmi trestných činů dlouhodobě spolupracuje. Právě postavení organizací, které obětem pomáhají, by se mělo nově zlepšit. Po akreditaci u ministerstva spravedlnosti by mohly dostávat od státu peníze. „Pouze 20 procent z těch, kteří oznámí trestný čin, dosáhne na svá práva. Většinou na ně nedosáhnou proto, že jim nerozumí,“ upozornila na brífinku prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.  

Dienstbier: Pospíšil musí sdělit, kde chce vzít na náhradu újmy prostředky

Místopředsedovi ČSSD Jiřímu Dienstbierovi se podle jeho slov myšlenka náhrady majetkové i nemajetkové újmy obětem trestných činů líbí. Přepokládá, že poslanci ČSSD budou pro zákon hlasovat, bude však záležet na legislativním provedení předlohy. Podotkl, že je rozpočtová situace napjatá a už nyní se dlouho čeká na náhradu škody, kterou způsobil stát. Ministr by proto podle něj měl sdělit, kde chce vzít v rozpočtu na náhradu újmy obětem trestných činů prostředky.

Video Brífink k návrhu zákona o obětech trestných činů
video

Brífink k návrhu zákona o obětech trestných činů

Brífink k návrhu zákona o obětech trestných činů

TK, 11.7.2011

Reportáž Edity Horákové

Brífink ČSSD k odborům a zákonu o obětech

Stát bude lépe odškodňovat oběti trestných činů