Šafr: Blesk čeká serióznější období

Praha – Neprodávanější celostátní deník Blesk čeká řada změn. Nový šéfredaktor bulvárního listu Pavel Šafr mimo jiné plánuje, že z něj vybuduje důvěryhodný deník, který se bude víc zabývat celospolečenskými a politickými tématy. Zároveň však chce cílit na co nejširší publikum a nabídnout mu čtivost, relax a hlavně zábavu, uvedl Šafr v rozhovoru pro časopis Strategie.

„Zaměříme se na to, co se děje nejdůležitějšího. Samozřejmě klademe důraz na to, aby ty noviny byly zábavné a čtivé pro co největší skupinu lidí, aby poskytovaly i funkci relaxační. Ale to, co se z novin nesmí vytratit a co bych do nich chtěl svým způsobem vrátit, jsou důležitá témata a také problémy, s nimiž se naše země potýká a na jejichž řešení závisí její budoucnost,“ uvedl Šafr s tím, že se Blesk posune trochu do vážnější roviny. „Blesk potřebuje důvěryhodnost, pro čtenáře to musejí být noviny, kterým můžou věřit, a to podle mě vůbec není v rozporu s jejich atraktivitou,“ dodal.

Blesk a jeho sesterskou konkurenci ve vydavatelství Ringier – bulvární deník Aha! – bude také čekat pod Šafrovým vedením větší redakční spolupráce, úplné propojení se ale zatím neplánuje. Obsahově chce Šafr oba deníky více odlišit, a to právě celospolečenskými tématy v Blesku, které mají posílit jeho identitu a pozici jedničky na českém novinovém trhu.