Dvě třetiny lidí nesouhlasí s plánovanými změnami DPH

Praha – Téměř dvě třetiny lidí nesouhlasí s plánem vlády zvýšit nižší sazbu daně z přidané hodnoty z deseti na 14 procent a s následným sjednocením sazeb na 17,5 procenta. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Z průzkumu rovněž vyplynulo, že sedm z deseti Čechů nerozumí současnému daňovému systému.

Změny DPH podpořila podle průzkumu necelá pětina respondentů. Vyšší podporu změnám v sazbách DPH vyjadřují například lidé ve veku 30 až 44 let, absolventi vysokých škol, podnikatelé a samostatně výdělečně činní, vysoce kvalifikovaní odborníci a vedoucí pracovníci. Z hlediska politické orientace pak změny podporují voliči ODS nebo TOP 09. Se změnami naopak nesouhlasí respondenti s nižší životní úrovní, kvalifikovaní dělníci, voliči ČSSD a ti, kdo rozhodně nehodlají volit a nepreferují žádnou politickou stranu.

Zhruba polovina dotázaných uvedla, že ví o chystaných kompenzacích v případě změny DPH. Pětina z nich pak považuje kompenzace za dostatečné, dvě třetiny za nedostatečné. Vláda hodlá zvýšení nižší sazby DPH a jeho dopady na některé slabší sociální skupiny kompenzovat například valorizací důchodů, zvýšením daňového odpočtu na dítě nebo zvýšením životního minima.

Na růstu nižší sazby DPH na 14 procent od příštího roku a sjednocení sazeb na 17,5 procenta v roce 2013 se shodly strany vládní koalice. Nyní jsou sazby deset a 20 procent. Kvůli plánu dál snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce se ale premiér Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek už zmínili o sazbě 19 procent. Léky, knihy a tisk by měly DPH nižší.

Češi si raději nechají zdanit příjmy než spotřebu

Celkově současný daňový systém podle průzkumu chápe pouze pětina respondentů. „V porovnání s předchozím srovnatelným šetřením z března 2006 se aktuální situace příliš neliší, když tehdy podíl těch, kdo systému daní údajně rozuměli, činil 23 procent,“ uvedlo CVVM. Více systému rozumí lidé s vyšším vzděláním a vyšší životní úrovní.

Češi přitom podle šetření preferují zdanění příjmů před zdaněním spotřeby. Zdanění příjmů upřednostňují dvě pětiny lidí, zatímco u spotřeby je to zhruba čtvrtina lidí. Celá třetina veřejnosti na tuto otázku ovšem nemá vytvořený názor.

Nepřímé daně ze spotřeby, tedy například i DPH, ve zvýšené míře upřednostňují lidé s dobrou životní úrovní, respondenti ve věku od 30 do 44 let, provozní pracovníci ve službách a obchodu a voliči ODS. Naopak zdanění spotřeby nepodporují spíše lidé se základním vzděláním, respondenti ve věku nad 60 let a důchodci.

Sedm lidí z deseti je pro progesivní zdanění

V případě přímých daní pak sedm z deseti lidí podporuje progresivní zdanění příjmů. Opačný názor má zhruba pětina respondentů. Míra souhlasu s progresivním zdaněním klesá s rostoucí životní úrovní a příjmem respondenta či jeho domácnosti.

Červnový průzkum CVVM se formou osobního rozhovoru uskutečnil mezi zhruba tisícovkou respondentů starších 15 let.