Zákon o protikomunistickém odboji míří k prezidentovi

Praha - Senát dnes schválil zákon o protikomunistickém odboji. Účastníci odboje dostanou podle předlohy peněžité ocenění 100 000 korun, pozůstalí manželé pak poloviční částku. V případě, že by měli odbojáři důchod nižší než průměrný, bude jim na průměrný dorovnán. Návrh zákona míří k podpisu prezidentu Václavu Klausovi. Začne platit symbolicky 17. listopadu. Sněmovní návrh podpořilo 44 ze 71 přítomných senátorů včetně řady sociálních demokratů. O změnách, které navrhoval senátní ústavně-právní výbor a jejichž autorem byl Jiří Dienstbier (ČSSD), se už nehlasovalo. Chtěl mimo jiné změnit způsob rozhodování o osvědčení pro účastníky odboje a jinak definovat okruh lidí, na které by se zákon nevztahoval.

Dienstbier na zákonu ocenil hlavně dorovnání důchodů, některá jeho ustanovení ale označil za snahu výkladu dějin, která má patřit historikům. Některé jeho návrhy by prý k deideologizaci předlohy vedly a zlepšily by ji. Vrácení zákona sněmovně by podle něj vzhledem k navrhované účinnosti neznamenalo žádné zdržení. Pro návrh nakonec zvedli ruku senátoři ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů kromě Jany Juřenčákové a 15 sociálních demokratů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha. Komunisté předlohu od počátku ostře kritizují. Pokládají ji za protiústavní, porušuje podle nich rovnost lidí před zákonem. 

Předloha popisuje formy odboje a odporu a vymezuje lidi, na které by se zákon nevztahoval. Překážkou by bylo například jejich zaměstnání u bezpečnostních složek, členství v komunistické straně, v lidových milicích, akčním výboru Národní fronty a za normalizace také ve Svazu československo-sovětského přátelství. Za odbojáře by se nepovažovali ani lidé, jejichž odboj byl veden „zavrženíhodnou pohnutkou“ nebo kteří se dopustili zavrženíhodného jednání směřujícího k popření hodnot svobody a demokracie či k popření základních lidských práv, a mohli se tomu vyhnout.

Někteří účastníci třetího odboje by osvědčením mohli také získat postavení válečných veteránů stejně jako ti, kteří bojovali proti nacismu za druhé světové války a nebyli vojáci. Tím by jim vznikl nárok na některé výhody, například ve zdravotní a sociální péči. Součástí symbolického ocenění by byl i pamětní odznak. Osvědčení bude vydávat ministerstvo obrany na základě odborného stanoviska Archivu bezpečnostních složek, případně Ústavu pro studium totalitních režimů. Na návrh ČSSD bude o odvolání proti verdiktům ministerstva rozhodovat zvláštní komise.