Tři pětiny lidí odmítají standardní a nadstandardní péči

Praha - Záměr vlády rozdělit zdravotní péči na standard hrazený ze zdravotního pojištění a nadstandard, za který si pacient musí připlatit, odmítají tři pětiny lidí. S plánem kabinetu Petra Nečase (ODS) vyjádřila podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) souhlas asi třetina dotázaných. Průzkumu, který se uskutečnil od 6. do 13. června, se zúčastnilo 1 006 lidí ve věku od 15 let.

Zavedení standardu a nadstandardu ve zdravotní péči je součástí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Proti tomuto záměru se postavily například odbory, které uvedly, že to bude znamenat omezení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče. Podle nich se ze zdravotního pojištění jako standard uhradí jen nejlevnější léčba, léky, metody a pomůcky.

V červnovém dotazování CVVM se proti zavedení standardu a nadstandardu postavilo 60 procent lidí, z toho 30 procent uvedlo, že se záměrem rozhodně nesouhlasí. Větší podíl nesouhlasných odpovědí byl zaznamenán mezi dotazovanými staršími 60 let, lidmi se základním či středoškolským vzděláním bez maturity, se špatnou životní úrovní, nezaměstnanými a příznivci ČSSD a KSČM.

S myšlenkou souhlasilo 35 procent účastníků průzkumu, z toho sedm procent vyjádřilo rozhodný souhlas. Kladný postoj častěji zaujímali lidé ve věku 30 až 44 let, absolventi vysokých škol, lidé s dobrou životní úrovní, podnikatelé a příznivci ODS a TOP 09. Pět procent lidí odpovědělo, že neví, případně na věc nemá žádný názor, většinou šlo o respondenty ve věku 15 až 19 let, studenty, nezaměstnané a lidi se základním vzděláním.