Nová koncepce zahraniční politiky - cílí na NATO a EU

Praha - Vláda dnes schválila novou koncepci české zahraniční politiky, klíčovým zájmem je zachování vlivu Evropy a euroatlantické civilizace a cílem bezpečnost a prosperita země. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) dal materiál znovu do vlády poté, co mu původní text před časem vrátili premiér Petr Nečas a ministr obrany Alexandr Vondra (oba ODS). Ministerstvo zahraničí pak původní sporné body v nové verzi dokumentu odstranilo.

„Naše zahraničně-bezpečnostní politika vždy stála na dvou pilířích: na členství v EU a NATO,“ zdůraznil Nečas. Nové úpravy v dokumentu to prý dostatečně zdůrazňují. Základními prioritami koncepce jsou posilování bezpečnosti země, prosazování obchodních a hospodářských zájmů včetně energetické bezpečnosti, vytváření pozitivního obrazu země, dobré sousedské vztahy, akceschopná ekonomika, transatlantická vazba, lidská práva, evropská integrace východní a jihovýchodní Evropy.

Původně měli někteří z ministrů výhrady například k části týkající se EU a NATO. Kriticky se ke koncepci vyjádřil i prezident Václav Klaus, který je známý euroskeptik. Schwarzenberg pak v červnu uvedl, že v návrhu chce rozšířit kapitolu o NATO. Chtěl se věnovat též vysvětlování kapitoly o EU, na niž má odlišné názory než Klaus. Podle koncepce je velkým zájmem ČR silná, demokratická a konkurenceschopná EU vytvářející široký prostor svobody, bezpečnosti a práva. Sedmadvacítka je pro ČR nástrojem k prosazování zájmů ČR. Praha chápe unii jako „pragmatický politický projekt“, který se osvědčil při budování ekonomického prostoru a udržení míru.

Přesvědčivá společná zahraniční politika EU musí podle Česka vyrůstat z průniku zájmů členských států. Koncepce se zmiňuje o fungování unie po přijetí Lisabonské smlouvy; ratifikaci české výjimky ze smlouvy, kterou si vyžádal Klaus, neřeší. V bezpečnostní oblasti koncepce uvádí, že se zahraniční politika soustředí v souladu s Bezpečnostní strategií ČR na prevenci hrozeb vojenského i nevojenského charakteru. V návaznosti na schválenou koncepci bude česká diplomacie podle aktuálních potřeb upřesňovat své priority v pracovních dokumentech nazvaných krátkodobé programy.