Soudy nestíhají vyřizovat insolvenční návrhy

Praha – S rostoucím počtem krachujících firem a osobních bankrotů vzrůstá i počet insolvenčních návrhů, které musejí řešit krajské soudy. Častokrát až šestinásobný nárůst ovšem administrativa soudnictví nestíhá zpracovávat, a na mnoha krajských soudech proto hrozí kolaps.

Soudci se shodují na tom, že nárůst insolvenčních návrhů výrazně stoupnul v posledních třech letech. Zatímco brněnský krajský soud v roce 2008 obdržel měsíčně sedmdesát nových návrhů, letos se jedná o 460 návrhů za měsíc. Obdobná situace panuje také v Hradci Králové, Plzni nebo Praze, kde předpokládají, že za letošní rok přijde dva tisíce návrhů.

Podle soudců je na vině tři roky starý zákon o insolvenci. Díky němu má člověk možnost po dobu pěti let splatit pouze 30 % ze svých dluhů, nedostatek soudců ale tento proces oddaluje. „To, co se stíhá hůře, je kontrolovat dlužníky, jestli řádně plní povinnosti stanovené splátkovým kalendářem, a rozhodovat ve sporech vyvolaných insolvenčním řízením, například ve sporech o prosazování pravosti pohledávek,“ dodal místopředseda Krajského soudu v Praze pro insolvenční a obchodní úsek Luboš Dörfl.

Soudy proto žádají o navýšení personálu. „Těžko to řešit jiným způsobem, než je posílení soudního aparátu, bez toho už nejsme schopni tuto situaci zlepšit,“ uvedl soudce a místopředseda Krajského soudu v Brně Jan Kozák.

Podporu mají i ze strany ministerstva spravedlnosti. „Problém by podle nás vyřešilo navýšení počtu vyšších soudních úředníků. Z toho důvodu žádáme vládu o navýšení prostředků na soudní administrativu, mělo by se jednat o 200 milionů korun ročně,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

Video Reportáž Petra Malého a Ley Surovcové
video

Reportáž Petra Malého a Ley Surovcové