NKÚ: Obce chybně nakládaly s penězi na bývalé vojenské areály

Praha - Některé obce, které získávaly peníze z programu určeného na úpravy bývalých vojenských areálů, chybovaly při jejich využívání. Porušovaly například rozpočtovou kázeň, špatně zadávaly veřejné zakázky a chybovaly při vedení účetnictví. Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo obcím neúplná pravidla pro poskytování a používání dotací. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad.

Kontroloři se zaměřili na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, který v roce 2007 vyhlásilo ministerstvo. NKÚ prověřoval nejen samotné ministerstvo, ale i města a obce, které takto získaly peníze ze státního rozpočtu. Kontroloři například zjistili, že Terezín z dotace zaplatil 105 000 korun za dřevěné podlahy, které ale nebyly zhotoveny. Navíc dvěma dodatky ke smlouvě o dílo navýšil cenu o celkem 4,3 milionu korun, aniž je doložil výkazem nebo rozpočtem prací. Při zadávání dodatečných stavebních prací pak město nerespektovalo zákon o veřejných zakázkách. Zakázku za víc než 11 milionů korun rozdělilo na víc samostatných zakázek malého rozsahu.

Obec Popovice na Uherskohradišťsku zase v rozporu se zákonem zadávala podlimitní veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 41,5 milionu korun po jednotlivých částech. Navíc místo otevřeného nebo užšího zadávacího řízení použila zjednodušené podlimitní řízení. Hrušovany na Chomutovsku nezajistily využití novostavby rekvalifikačního centra, které vzniklo v roce 2009 za pomoci dotace o objemu téměř 5,4 milionu korun. V rozporu se záměrem, který obec uvedla v žádosti o dotaci, nezajistila ani do konce kontroly v květnu 2011 napojení na plynovou kotelnu ani vybudování plynovodního řadu. Nevznikla ani avizovaná tři nová pracovní místa. V letech 2009 a 2010 pořádalo rekvalifikační centrum jen dvě školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dva konzultační dny.

Budova Nejvyššího kontrolního úřadu
Budova Nejvyššího kontrolního úřadu

Nedostatky našli kontroloři i na samotném ministerstvu. Resort podle nich nevytvořil potřebné předpoklady pro závěrečné vyhodnocení programu. Nastavené parametry programu budou podle NKÚ nepoužitelné. Ministerstvo také stanovilo zásadu, že dotace smí představovat nejvýš tři čtvrtiny skutečných nákladů pro daný rok. Současně ale vnitřním pravidlem stanovilo, že tato částka nesmí překročit osm milionů korun. Toto omezení sice na jedné straně umožnilo ministerstvu podpořit víc akcí, na druhé straně však znamenalo u rozsáhlejších akcí zásah do zpracovaných investičních záměrů, konstatoval NKÚ.

„Fakta, na která NKÚ zejména poukázalo, vyplynula už ze samotného nastavení daného dotačního programu, na který se ministerstvu podařilo i přes usilovnou snahu získat jen zhruba polovinu potřebných prostředků. I proto muselo dojít například k omezení maximální možné výšky příspěvku,“ řekl k výsledkům kontroly Jan Dvořák z tiskového oddělení resortu.