Harvestory na Šumavě asi nepoužijeme, říká Stráský

Praha, Modrava - Spor ohledně řešení šumavských problémů s kůrovcem neprobíhá jen přímo v lesích kolem Modravy, ale i na vyšších úrovních. Diametrálně odlišná stanoviska na problematiku prezentovali Jan Stráský, ředitel Správy NP, a Pavel Kindlman, populační ekolog AV ČR. Stráský popírá, že by se v lokalitě Na Ztraceném jednalo o zvlášť vzácnou lokalitu a upozorňuje na šetrnou těžbu, Kindlman naopak trvá na názoru, že by oblast měla být bezzásahová.

„Pečlivě vážíme rozhodnutí, abychom dosáhli našeho cíle. To je odstranění co nejvíce napadených stromů do faktického vylétnutí kůrovce. Podle naší ranní porady je pokáceno asi 1400 stromů, jsme tedy zhruba v polovině původního záměru. Trpělivě sledujeme jak počasí, tak i vývoj situace na vlastním pracovišti. Zatím předpokládáme, že nebudeme muset harvestory použít,“ popisuje vývoj situace Jan Stráský, ředitel Správy NP.

Stráský podporuje další kácení s přihlédnutím k tomu, že původní porosty jsou v předmětné lokalitě zcela výjimečně. Dále upozorňuje, že díky výskytu podmáčených půd dřevorubci využívají nákladnější a šetrnější způsob těžby - loupání stromu nastojato.

Oblast byla sedmnáct let zásahová, tři bezzásahová, půl roku je opět v původním režimu. „V lokalitě se nachází podmáčené půdy včetně rašelin. Dá se tedy předpokládat, že původním porostem zde byly horské smrčiny, které jsou na Šumavě předmětem ochrany. Původní rozhodnutí o tom, že tato část bude bezzásadová, je správné,“ je naopak přesvědčen Pavel Kindlman, populační ekolog z Centra výzkumu globální změny AV ČR.

A svůj názor dále podporuje. „Tato oblast má být bezzásadová podle většinového názoru vědců. Že bude zásahová, rozhodl politicky ministr Chalupa bez konzultace s vědci. Domnívám se, že prakticky všichni vědci pracující ve výzkumu biodiverzity v ČR jsou stejného názoru. Jedná se o stovky vědců a prakticky celou vědeckou společnost v České republice.“

Stráský je přesto myslí, že již není čas řešit teoretické otázky. „Plán obranných opatření, která realizujeme, sestavila také vědecká skupina. Na vyřešení problému máme ještě sedm dní a přes komplikace se zdá, že vše stihneme v termínu. Pak bude opět čas na diskuse. Území Na Ztraceném, které není původní a které nemá ani příliš vysokou věkovou skladbu, se stalo mediálním polem a my už ho chceme dořešit tak, jak bylo rozhodnuto,“ dodává Stráský.