V Rájci se ztratily vzácné archiválie

Praha - Z trezoru městského úřadu v Rájci-Jestřebí se ztratily vzácné archiválie z období druhé světové války. V nich mají být doklady spolupráce Huga Salma s německými organizacemi za protektorátu. Právě proto by tyto dokumenty mohly být stěžejní pro dlouhodobý restituční spor jejich potomků. Případem se teď prostřednictvím Moravského zemského archivu zabývá i ministerstvo vnitra. S informací přišel deník Právo.

Restituční kauza Salmů se u českých soudů vleče už dvě desítky let. Stěžejní pro přiznání nároků na dědictví je přitom pro potomky Huga Salma fakt, zda byl jejich otec československým občanem. Doklady o spolupráci šlechtice s německými organizacemi měly podle listu potvrzovat i dvě archiválie uložené na městském úřadu v Rájci-Jestřebí. Z trezoru na radnici se ale před několika lety tyto dokumenty, kniha protokolů ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1929 až 1946 a kniha protokolů ze schůzí obecní rady z let 1937 až 1946, ztratily. První dokument se záhadně na radnici nalezl před dvěma lety, druhý stále není k dispozici, píše list.

„Náhlá nedostupnost uvedených knih vzbuzuje vážné podezření, že jejich zmizení má souvislost s restitučními nároky potomků Huga Salm-Reifferscheidta a že ztráta uvedených knih byla účelová v zájmu restituční strany. Nelze vyloučit ani podezření z korupce proběhlé na Městském úřadu v Rájci-Jestřebí,“ uvedl vedoucí odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra Václav Babička.

To však starosta Rájce-Jestřebí Pavel Perout odmítá. „Ty dokumenty se tu měly nacházet po druhé světové válce a on se jich dožadoval po padesáti letech. Na začátku 90. let si přišli z archivu, a co mělo nějakou cenu, to si odnesli. My jsme neměli nic k dispozici, nařčení je neobjektivní a nespravedlivé,“ ohradil se starosta. Podle Práva ale jeho vysvětlení příliš nekoresponduje s doklady o přebírání dokumentů Státním okresním archivem v Blansku (SOKA).

Salmové se sdělením ministerstva nesouhlasí

Také advokátka dědiců Huga Salma Alena Kinclová se sdělením ministerstva nesouhlasí. Podle ní všechny knihy protokolů existují, sama prý do nich naposledy v březnu nahlížela a pořizovala na pracovišti SOKA ověřené fotokopie. Pracovnice archivu ale sdělila, že protokoly ze schůzí rady ve fondu skutečně chybí.

Archiválie rodu Salmů
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Ztrátu knih vyšetřovala i policie, případ ale odložila s tím, že pachatel krádeže je neznámý. Hodnotu ztracené archiválie vyčíslila na 150 tisíc korun. Ministerstvo vnitra nyní vyzvalo Moravský zemský archiv, aby podal žalobu na rájeckou radnici a vymáhal škodu. „Tato situace bude muset být řešena formou trestního oznámení a občanskoprávního sporu,“ dopňuje zástupce ředitelky Moravského zemského archivu Radomír Ševčík.

Archiváři doufají, že pokud se do sporu vloží soudy, vedení městského úřadu se mobilizuje a ztracenou knihu najde. Starosta Rájce-Jestřebí ale vinu za ztrátu knihy jednoznačně odmítá. Podle starosty Pavla Perouta je celá kauza snahou jednoho člověka za každou cenu nalézt kompromitující materiály proti rodině Salmů.

Rozsáhlý majetek šlechtického rodu Salmů na Blanensku, ke kterému patřil i zámek v Rájci nad Svitavou, byl po druhé světové válce zabaven na základě takzvaných Benešových dekretů. Ministerstvo vnitra v roce 2002 rozhodlo, že Hugo Salm nebyl československým občanem, a po více než půl století tak dokončilo správní řízení, v němž hrabě o občanství žádal. Tím také zanikl nárok Salmů na navrácení majetku.

Ústavní soud toto rozhodnutí později zrušil, a to kvůli procesním vadám předchozího řízení. Vnitro ale Salmovi československé občanství znovu odepřelo.