ÚS vyhověl ženě, které poslal soud syna na psychiatrii

Brno - Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti Aleny Davidové, jejíž nezletilý syn strávil šest měsíců v psychiatrické léčebně kvůli sporu rodičů o péči. Duševně byl přitom chlapec v pořádku. Krajský soud tímto rozhodnutím podle ÚS porušil práva matky i dítěte a také právo ženy na spravedlivý proces. Krajský soud se domníval, že chlapcův pobyt v léčebně omezí vliv matky na něj a umožní mu najít vztah také k otci. Podle ÚS nebyla léčebna vhodným zařízením, a i kdyby krajský soud sledoval legitimní cíl, postup označil Ústavní soud za nepřiměřený.

Verdikty, které posílají děti do léčeben, aby se tam zbavily vlivu jednoho rodiče a našly cestu k tomu druhému, nejsou v pořádku, říká Ústavní soud. „Je třeba volit prostředky co nejmírnější, které budou způsobilé sloužit účelu,“ řekl ústavní soudce Vladimír Kůrka. Alena Davidová musela poslat desetiletého syna na půl roku do opavské psychiatrické léčebny.

Na žádost otce jí to nařídil soud. „Vytýkáme mu nedostatek zohlednění přiměřenosti vhodnosti prostředí, které představuje psychiatrická léčebna,“ podotkl Kůrka. U ÚS dnes zaznělo, že chlapec se v léčebně s otcem stýkal a neodmítal ho. Vztah však k němu nenašel, mimo léčebnu se otec se synem nescházeli.

Video Reportáž Petra Malého
video

Reportáž Petra Malého

Matce hocha se po dnešním verdiktu Ústavního soudu velmi ulevilo. Více se ale po jednání pro média vyjadřovat nechtěla. Pro Alenu Davidovou rozsudek znamená, že se už nemusí se synem před úřady skrývat, což přes rok činili z obavy, že se hoch bude muset do léčebny vrátit.

0Předseda Soudcovské unie Tomáš Lichovník: „Tady bohužel chybí jakékoli zařízení, kde by bylo možno dítě… umístit, aby se dostalo z vlivu jednoho z rodičů. Nabízí se třeba i dočasná pěstounská péče nebo něco podobného. O tom, že by tu mělo vzniknout podobné zařízení, se mluví už dlouhá léta, ale bohužel nic.“


Zkušenost Davidové není výjimkou. Před čtyřmi lety trávila kvůli sporu rodičů prázdniny na motolské psychiatrii desetiletá Tereza. Zavírání zdravých dětí do ústavů kritizovala i zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová.

Odborníci mluví dokonce o syndromu zavrženého dítěte. „Kdyby místo chlapce pobývali v léčebně jeho rodiče a konečně se domluvili, jak budou po rozvodu pečovat o svého chlapce, tak by to možná bylo užitečnější než pobyt dítěte v psychiatrické léčebně,“ řekla Zuzana Baudyšová z nadace Naše dítě. 

Už od příštího roku by se měla praxe změnit. Chystaná sociální reforma totiž počítá mimo jiné s tím, že ústavy začnou stále víc nahrazovat profesionální pěstouni. Ti by se i v podobných sporech o děti na přechodnou dobu starali a pomáhali by jim vylepšit komunikaci s oběma rodiči.