Česko - země nesvéprávných?

Praha – Před dvěma lety vydal Ústavní soud přelomový nález, když dal za pravdu ženě, které soudy odmítaly vrátit plnou svéprávnost i přesto, že trpí jen lehkou mentální poruchou. Pro dnes šedesátiletou Miroslavu se ale stále nic nezměnilo a soudy jí dosud nevrátily způsobilost k právním úkonům. Podle ministerstva spravedlnosti je statistika počtu nesvéprávných lidí alarmující a nový občanský zákoník má proto přinést zásadní změnu.

Paní Miroslavu v roce 1982 tehdejší národní výbor zbavil svéprávnosti, za minulého režimu dokonce strávila osm let v ústavu. Teď se už deset let její opatrovník a bratranec snaží, aby soudy Miroslavě vrátily všechna práva. Nemá občanku, nemůže si založit bankovní účet, napsat poslední vůli a bez povolení soudu nedosáhne ani na naspořené peníze. „Nemůžu si vybrat ani peníze, co mám po tatínkovi, a jet na dovolenou,“ stěžuje si Miroslava.

Ústavní soud před dvěma lety řekl, že soudy její práva neochránily, a zrušil jejich rozsudky. „Myslel jsem si, že když Ústavní soud rozhodl ve prospěch Mirky, že to bude jednoduché rozhodnutí, kdy soudy dají Ústavnímu soudu za pravdu, ale bohužel,“ kroutí hlavou opatrovník Miloš Horník.

Loni okresní soud v Kladně případ paní Miroslavy znovu projednal a plnou svéprávnost jí nevrátil s tím, že se projevuje příliš nejistě a není schopná fungovat bez pomoci opatrovníka. Podle soudu by se mohla například stát snadným terčem podvodných firem. S tím opatrovník nesouhlasí a odvolal se ke Krajskému soudu v Praze. „Z mého pohledu nevnímám žádné riziko, pokud by měla navrácenou způsobilost,“ podporuje jeho krok právnička Ligy lidských práv Zuzana Durajová.

Změnu přinese až nový občanský zákoník

Lidí, jako je paní Miroslava, jsou v Česku tisíce a jejich počet neustále stoupá. Nesvéprávných je teď 26 tisíc a omezená práva má přes 5 500 lidí. Ústavní soud proto mluví o trendu, který přetrvává z předlistopadových dob. Alarmující počet lidí zbavených svéprávnosti se nelíbí ani ministerstvu spravedlnosti a chystá proto zásadní změny.

Nesvéprávných lidí v Česku přibývá
Nesvéprávných lidí v Česku přibývá

V připravovaném občanském zákoníku se zbavování způsobilosti už vůbec neobjevuje. „Bude nově zaveden institut pomoci při rozhodování anebo zastoupení členem rodiny,“ vysvětluje záměr ministerstva jeho mluvčí Veronika Ludvíková. Nový občanský zákoník je teď v Poslanecké sněmovně, platit by měl nejdříve v roce 2013.