Špinavé prádlo prali pro vnitro nelegálně

Brno - Státní příspěvková organizace Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra porušila zákon o veřejných zakázkách v tendrech na praní a chemické čištění prádla. Smlouvy za více než 80 milionů korun uzavírala bez řádného zadávacího řízení. Od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to dostala pokutu půl milionu korun.

Postup organizace podle ÚOHS narušil závažným způsobem soutěžní prostředí. Zadavatel o svém záměru uzavřít smlouvu na praní a chemické čištění prádla informoval pouze omezený počet předem vybraných subjektů. „Nezabezpečil volnou a efektivní soutěž o zakázku,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Výběrové řízení podle něj nebylo vypsáno v režimu zákona o veřejných zakázkách. „Zadavatel si přitom musel být vědom skutečnosti, že částky vydávané každoročně na praní a čištění prádla výrazně přesahují limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,“ uvedl Rafaj.

Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra podle něj mělo použít některý ze zákonem stanovených typů zadávacích řízení. Zvolený postup přitom mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí zatím není pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Zadavatel uzavřel v březnu 2008 tříletou smlouvu na praní a chemické čištění prádla se společností DOČISTA, a. s.