Zaměstnavatelé propouštějí bez odstupného a výpovědní lhůty

Praha – Zaměstnavatelé našli způsob, jak se vyhnout vyplácení odstupného nebo obejít dvouměsíční výpovědní lhůtu. Zaměstnance často nutí podepsat okamžitou výpověď. Pokud tak neudělá, obviní ho z porušení pracovní kázně. To by však propuštěnému způsobilo značné problémy. Po novelizaci zákona o zaměstnanosti z roku 2007 nemá totiž takový člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti.

„Tlačili na mě, abych podepsal dohodu o rozvázání pracovního poměru, což jsem nechtěl,“ popisuje svou zkušenost poškozený zaměstnanec. Jeho zaměstnavatel na něj prý vymyslel a nahrál odcizení tisícikoruny. V obdobné situaci jsou ročně stovky lidí. „Teď máme aktuální případ, kdy člověk dostal výpověď, když čerpal řádnou nemocenskou. Jsou to absurdní porušení zákoníku práce,“ podivuje se ředitel právní Poradny pro občanská a lidská práva Miroslav Dvořák.

Porušení pracovní kázně je přitom v zákoníku práce popsáno velmi ze široka – může tedy znamenat téměř cokoliv. Problém ale nastává na úřadu práce. Ten totiž propuštěnému nemůže vyplácet podporu. „Je postupováno striktně podle zákona,“ vysvětluje mluvčí úřadu práce Jiří Reichl.

Jak se bránit?

Propuštěnému nezbývá než se bránit soudně. Vzniká však nebezpečí, že člověk zůstane během dlouhých měsíců bez podpory v nezaměstnanosti. Jen třetina se ale odváží se zaměstnavatelem soudit, a to přesto, že je šance na vítězství podle oslovených právníků vysoká. V případě, že člověk soud vyhraje, mu navíc úřad práce podporu vyplatí zpětně.

Náměstek Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček:

„Důležité je, aby dohody a změny pracovních smluv nepodepisoval.“


Právníci ale tvrdí, že existuje lepší řešení než se soudit. Stačila by malá úprava v zákoně, která by opravňovala úřady práce řešit některé případy individuálně. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím s podobnou změnou nepočítá.