Šéf NKÚ Dohnal dostal podmínku, odvolal se

Praha - Kvůli tomu, že odmítl vydat sněmovně podklady umožňující audit hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), dostal šéf této instituce František Dohnal podmínku. Obvodní soud pro Prahu 7 mu uložil osmiměsíční trest vězení podmíněně odložený na zkušební dobu 18 měsíců. Rozsudek je nepravomocný, obě strany se okamžitě odvolaly. Dohnalovi hrozí, že o svou funkci přijde - pokud by byl uznán vinným a rozsudek by nabyl právní moci, ze zákona jeho funkce prezidenta NKÚ zanikne. Byl by také nezpůsobilý pro výkon funkce člena kolegia. 

Dohnal se podle soudu dopustil zneužití pravomoci úřední osoby. Šéf NKÚ dříve uvedl, že by prověrka narušila nezávislost úřadu, který by tak nebyl dostatečně chráněn před politickými vlivy. V závěrečné řeči dnes Dohnal řekl, že by i nyní postupoval stejným způsobem, za jaký je obžalován. Verdikt soudu později nijak nekomentoval.  

Dohnal dostal podle obžaloby na konci roku 2010 oznámení o tom, že kontrolní výbor Poslanecké sněmovny zahájil prověrku úřadu. Poslanci ho zároveň požádali o součinnost při auditu a o předložení dokumentů, které jsou podle nich pro jejich práci nutné. Dohnal jejich požadavek odmítl, přestože již za stejné jednání dostal dříve padesátitisícovou pokutu. Protože je jako šéf NKÚ zodpovědný za jeho hospodaření, chtěl podle žalobkyně zabránit kontrole a vyhnout se postihu za případné chyby.

Soud: Šéf NKÚ musí poskytnout součinnost

Předsedkyně senátu obvodního soudu Jana Miklová prohlásila, že prezidentovi NKÚ povinnost poskytnout součinnost vyplývá ze zákona o státní kontrole. Není tedy pravda, že by neexistoval právní předpis, který by upravoval procesní postup kontroly, jak tvrdili Dohnalovi obhájci Václav Vlk a Jan Lžičař. Dohnal tak podle předsedkyně senátu znemožnil kontrolnímu výboru provedení kontroly jak formálně, tak i fakticky. Soud také dospěl k závěru, že jeho jednáním bylo zásadní měrou poškozeno výlučné právo ČR jako vlastníka majetku svěřeného do užívání NKÚ kontrolovat využívání svěřených prostředků.

Předseda sněmovního kontrolního výboru Vojtěch Filip (KSČM) čeká na výsledek odvolání. „Ale to, že soud uznal Dohnalovo zavinění ve vztahu k Poslanecké sněmovně, kvituji s povděkem,“ řekl dnes Filip. Kontrolní výbor bude podle něho nadále žádat předložení dokladů k auditu hospodaření NKÚ. Místopředsedkyně výboru Zdeňka Horníková (ODS) rozsudek označila za dobrý signál směrem ke společnosti. Podotkla, že bude nutné počkat až na rozhodnutí odvolací instance. Ujistila však, že jakmile proces skončí, začnou poslanci neprodleně s kontrolou hospodaření úřadu. „Jasně se ukázalo, že poslanci konali v souladu se zákonem, že konali v souladu s usnesením sněmovny, která přijala povinnost kontrolního výboru kontrolovat hospodaření NKÚ,“ řekla. 

Spor mezi Dohnalem a poslanci začal v roce 2009. V březnu přijalo kolegium NKÚ usnesení, podle kterého úřad v předchozím roce nehospodárně vynakládal peníze. Sněmovní kontrolní výbor se následně rozhodl výhrady členů kolegia prověřit, podle jeho zprávy porušil prezident úřadu zákon o veřejných zakázkách a o platech ústavních činitelů. V říjnu sestavil skupinu ke kontrole hospodaření NKÚ za posledních pět let. Dohnal odmítl skupině poskytnout podklady, nedal jim je ani po dalších výzvách. Dohnal dříve přiznal, že odmítl spolupracovat při kontrole. Podle něj by však NKÚ neměli kontrolovat poslanci, ale zahraniční účetní dvory. Zákon o NKÚ podle něj nenastavuje procesní pravidla prověrky, neřeší tedy například otázku podjatosti členů kontrolního výboru, jejich pravomoci nakládat s dokumenty úřadu nebo případné odvolání proti jejich závěrům. „Bez procesních pravidel je tato kontrola pouze politický akt bez jakékoli relevance,“ uvedl v minulosti. „To, že pan obžalovaný dnes stál před soudem, nemá žádný politický podtext. Je to jen jeho tvrzení,“ reagovala dnes státní zástupkyně Jiřina Fronková.

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové

Reportáž Edity Horákové

UD, 15.8.2011

Reakce Vojtěcha Filipa, šéfa kontrolního výboru Poslanecké sněmovny

Kauza Františka Dohnala tématem Událostí, komentářů

Podle šéfa NKÚ byli poslanci, kteří požadovali prověrku, podjatí. Dříve, než audit začal, se prý v médiích vyjadřovali k tomu, jak dopadne a jak bude Dohnal potrestán. Prezident úřadu se s nimi totiž dostal do ostrého sporu kvůli obsazování kolegia, které podle něho chtěli ovlivňovat. Dohnal zároveň uvedl, že sněmovně již dříve dodal veškeré dokumenty, které podle zákona předložit musel. Dohnalův advokát Václav Vlk dříve uvedl, že jeho klient nechce materiály poslancům dát, protože „je to Nejvyšší kontrolní úřad, a ne Druhý nejvyšší kontrolní úřad“. Dnes Vlk řekl, že se jedná o „politikum“. Prezident NKÚ je podle něj politická funkce a má politickou odpovědnost. „Toto je způsob zasahování trestního práva do politiky a to do demokratického státu nepatří,“ řekl advokát. Podle něj jsou dokumenty NKÚ volně dostupné a spor se týká pouze výkladu zákona. „My jsme před dvěma lety podali civilní žalobu. Kdyby civilní soud rozhodl, vůbec bychom tady dnes nebyli,“ shrnul Vlk s tím, že tato žaloba by prý měla doputovat až k Ústavnímu soudu. 

U soudu je i další Dohnalova kauza - užívání luxusního bytu

Obvodní soud pro Prahu 7 již o jedné obžalobě na Dohnala rozhodoval. V březnu šéfa NKÚ nepravomocně osvobodil v případu, v němž ho žalobci viní z využívání údajně nepřiměřeně luxusních bytů. Pražský městský soud však následně rozsudek zrušil a případ vrátil k novému projednání.