Opravné státní maturity proběhnou 15. září

Praha – Opravný termín státních maturit naplánovalo ministerstvo školství na 15. září. Současně s tím proběhne také náhradní termín maturitních zkoušek. Na tiskové konferenci organizace Cermat, která maturity zajišťuje, to uvedl jeho ředitel Pavel Zelený. Celkově se bude na podzim maturovat od 1. do 21. září.

„Na podzim se budou konat řádné zkoušky, ty jsou pro ty, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce – buď neukončili ročník, nebo nevykonali celou maturitu z jakéhokoli důvodu. Pak se budou konat náhradní zkoušky a zcela dominantní jsou opravky. Těch je zhruba 70 procent, v úhrnu zhruba 20 500 žáků,“ uvedl dnes Pavel Zelený.

V prvních čtrnácti dnech podzimního maturitního období by měly probíhat ústní a profilové zkoušky. Od 15. září začne písemná část zkoušek. Tu student ovšem nemusí absolvovat na své střední škole; ministerstvo školství vybralo 198 spádových škol, kde budou písemné zkoušky probíhat, přičemž žádná by neměla být pro maturanta ve větší vzdálenosti, než je 20 kilometrů.

„Pokud by to probíhalo na každé škole a byli by tam tři nebo čtyři žáci, tak už by náklady na vystěhování celé školy a organizační záležitosti způsobovaly velké problémy. Na spádových školách to bude lepší,“ vysvětluje náměstek ministra školství Ladislav Němec. Pozvánku k opravné zkoušce maturanti obdrží ve druhé polovině srpna.

Přezkoumání maturit: 42 žáků nemusí zkoušky opakovat

Pozitivní zprávu dnes přinesl Cermat 42 žákům, kteří díky přezkoumání maturit nemusí na podzim zkoušku opakovat. Proti výsledkům se přitom odvolalo 1 414 studentů, tedy asi 1,4 procenta z celkových téměř 99 000 maturantů. Přezkoumání výsledků také ukázalo, že učitelé známkovali písemné maturity moc přísně, 37 procent přezkoumaných prací bylo hodnoceno špatně.

Písemné zkoušky dělali žáci z češtiny a cizích jazyků, tyto práce se neopravovaly automaticky, ale hodnotiteli ve škole. Proti výsledkům „písemek“ se odvolalo 403 studentů. „Ve 148 případech (37 procent) byla podaná žádost krajským úřadem úspěšně vyřízena,“ uvedl Zelený na dnešní tiskové konferenci s tím, že 90 studentům se díky tomu změnilo hodnocení práce z „neúspěšný“ na „úspěšný“, dalším se třeba zlepšila známka nebo aspoň bodové hodnocení.

Písemky z češtiny hodnotili učitelé moc přísně

„Nejčastějším případem chybně ohodnocené písemné práce z českého jazyka bylo příliš přísné posouzení toho, zda žák vůbec splnil, či nesplnil zadání písemné práce, tj. zda psal o zadaném tématu, či nikoliv,“ uvedl Cermat s tím, že kantoři chybovali i v dalších ohledech.

U didaktických testů bylo kladně vyřízeno 13 z 1 094 žádostí. Chyby v bodování se objevily hlavně u otevřených úloh, kdy se žáci měli rozepsat, a ne pouze zaškrtnout příslušné políčko. Co se týká ústního zkoušení při státních maturitách, zde ze 17 odvolání uspěl pouze jeden student.

Video TK Cermatu o státních maturitách
video

TK Cermatu o státních maturitách