Vorobjov: Nemám pocit, že bych byl v cizí zemi

Praha - „Necítím žádný pocit viny za to, jak jsem se choval,“ komentuje svůj pobyt v tehdejším Československu generál Eduard Vorobjov, velitel sovětských vojsk v ČSSR. Ten je od úterka na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů a Slovanské knihovny na čtyřdenní návštěvě Česka. „Přijel jsem jakoby k přátelům,“ řekl v pořadu Interview ČT24 Vorobjov o zemi, kterou jako poslední okupant opustil 27. června 1991.

S rokem 1968 nastala v ČSSR doba, která zastavila veškeré reformy a zmařila veškeré naděje na obrodu země, neboť nám přišli poskytnou přátelskou pomoc bratři ze Sovětského svazu (SSSR). Tehdy přišel i Vorobjov. „V roce 1968 jsem vstoupil do Československa jako mladý kapitán, jako nositel 'pokrokových myšlenek socialismu' a domníval jsem se, že plním úkoly, které prospějí bratrskému československému lidu,“ říká Vorobjov.

Postupem času však mnozí vojáci zjišťovali, že pomoc není přátelská, natož bratrská. Podle Vorobjova totiž před vstupem vojsk do ČSSR sehrála svojí roli vojensko-propagandistická práce. „Vojáci dostávali jen informace podávané oficiálně a ty byly tak ofensivně podané, že jsme neměli představu, že jsme okupanty,“ podotýká generál. Příkladem je i brožura Vojáci hájí socializmus. Podlé té se provádělo politické školení mužstva. Tam byly údajně kapitoly, které když člověk přečetl, tak dospěl k jasnému závěru, že je potřeba poskytnou bratrskou pomoc Československu.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Ale i dočasný pobyt vojsk Varšavské smlouvy se dočkal svého konce, a to v roce 1991. Tím posledním, kdo opouštěl téměř dvacet tři let okupované území, byl právě Vorobjov. Podle jeho názoru, stažení střední skupiny vojsk, kterou vedl, proběhlo organizovaně a především bez trestných činů nebo hrubého porušení vojenské kázně. To vše se prý povedlo i za podpory civilního obyvatelstva.

Nyní je Vorobjov na návštěvě Česka s úplně jiným cílem. Ústav pro studium totalitních režimů je spoluvydavatelem knihy s ruským pohledem na invazi do někdejšího Československa v roce 1968. Unikátní publikace podle ústavu představuje první pokus o ucelenější pohled na ruské vnímání vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy a právě Vorobjov do knihy poskytl rozhovor.