Platy úředníků už nebudou tajemstvím

Praha – Úřady by měly v budoucnu vyhovět drtivé většině žádostí o poskytnutí informace o výši platů a odměn jejich zaměstnanců, především těch vrcholných. Možnost odmítnout by měly mít jen ve zcela výjimečných případech. Dnes se na tom shodli zástupci ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), kanceláře ombudsmana a sdružení Otevřená společnost (OS).

Do konce srpna má ministerstvo vnitra vypracovat pro státní i územní úřady metodický návod. Nejvyšší správní soud (NSS) sice začátkem června rozhodl, že lidé mají právo znát odměny lidí placených z veřejných prostředků, rozsudek však ostře zkritizoval ÚOOÚ. Soud podle jeho vyjádření totiž zcela nadřadil právo na informace právu na soukromí. Některé úřady tak odmítaly informace o platech a odměnách i přes rozhodnutí soudu sdělovat.

Dohoda: Výše platu se zamlčí jen ve výjimečných případech

Dnešní jednání se podle mluvčího ministerstva vnitra Pavla Nováka uskutečnilo z popudu předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce. „Účastníci jednání se především shodli v tom, že rozsudek Nejvyššího správního soudu, jenž se k projednávané otázce již precedentně vyjádřil, je v obecné rovině nutné respektovat, takže informaci o výši platu či odměně konkrétního pracovníka bude zpravidla nutné na základě individuální žádosti podané podle zákona (…) o svobodném přístupu k informacím poskytnout,“ uvedlo ministerstvo.

Ochrana soukromí musí převážit

Odůvodnění rozsudku NSS podle vnitra nevylučuje, aby bylo vydání informace „ve zcela výjimečných a odůvodněných případech“ odmítnuto. Měl by o tom rozhodovat takzvaný test proporcionality. „Podmínkou takového postupu však je, že ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci a konkrétním podmínkám zcela zřetelně převáží nutnost ochrany soukromí a osobních údajů nad ústavním právem na informace, resp. nad požadavkem kontroly ze strany veřejnosti,“ stojí v dokumentu ministerstva.

Odmítnout žádost podle vnitra nebude možné v případech „vrcholných představitelů povinných subjektů“ nebo u lidí, kteří se v rámci svého zaměstnání podílejí na rozhodování o veřejných zakázkách.