Drop In nabízí narkomanům šanci už dlouhá léta

Praha - V Česku vznikla v létě roku 1991 první nestátní organizace nabízející pomoc, poradenství a terapii nejen pro narkomany, ale i pro jejich rodiny. Filozofií Drop Inu je od začátku racionální snižování rizik, která drogy přinášejí. Zavedl proto třeba výměnu stříkaček a začal i se substituční léčbou narkomanů.

Jedni z prvních klientů Drop Inu a téměř jediní narkomani, kteří jeho vznik zažili, jsou Michal a Robert, kteří začali s drogami před lety a teď jsou z nich invalidé. Chtěli si přitom jen vyzkoušet něco nového, dát si něco z legrace. 

Oba začali chodit do Střediska drogových závislostí, v socialistickém Československu jediného zařízení pro narkomany. Právě v něm se sešli Ivan Douda a Jiří Presl, kteří pak v roce 1991 založili Drop In. „Špitál, pod kterým Středisko drogových závislostí existovalo, nám dal najevo, že nejsme úplně zdravotnická problematika,“ řekl Douda.

Činnost Drop Inu není pouze zdravotnická. „Vidíme svoji činnost i v oblasti sociální péče, vlastně té skutečné pomoci lidem,“ podotkl Presl. „Díky tomu dnes máme systém služeb a prevence léčby závislostí, který snese srovnání s takzvanými starými zeměmi Evropské unie,“ dodal Josef Radimecký z Centra adiktologie na Psychiatrické klinice 1. LF UK.

Významným mezníkem v historii Drop Inu byl rok 1993, kdy jako první začal nabízet lidem substituční léčbu. Myšlenka dávat narkomanům látky nahrazující drogy neměla v Česku lehkou cestu. Jiřího Presla tehdy při jejich převozu zadržela policie. „I když jsem měl ústní svolení tehdejšího ministra zdravotnictví a tak dále, tak to přece jen nebylo úplně pintlich, ale rychle se to vysvětlilo,“ vzpomíná Presl. 

Substituční léčba snižuje hlavně kriminalitu narkomanů, nemusejí totiž krást. Pro metadon si pořád chodí i Michal, který kvůli drogám strávil 17 let ve vězení. „Když nejste v metodonovém programu, tak jste oběma nohama v kriminále, když sem chodíte, tak jste jenom jednou nohou,“ řekl. Stejně jako Robert pořád věří tomu, že se drog někdy zbaví. Na otázku, jestli to zvládnou a kdy to bude, ale nedokáží odpovědět ani oni ani zakladatelé Drop Inu.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše