BIS: Českou justicí obchází strašidlo klientelismu

Praha – Ostrá kritika zaznívá z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) na adresu české justice. Podle zprávy dochází v české justici ke korupci, vynášení citlivých informací a kontaktům s podsvětím. Zpravodajská služba zaznamenala rovněž nestandardní chování některých soudců a státních zástupců, které justici ohrožuje. Upozorňuje na klientelismus, který v poslední době podle kontrarozvědky nahrazuje klasickou korupci.

Staré vedení plzeňských práv si zachovalo vazby se státní zprávou

„Ukázkovým příkladem klientelismu a korupce se stalo propojení části pedagogického sboru právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s některými představiteli policie, advokacie, státní správy a samosprávy,“ uvádí BIS ve své zpávě. Zpravodajci se během loňského roku zaměřili mimio jiné i na osoby, které klientelismus zaštítily, a na jejich případný postih.

Ve zprávě ale uvádějí, že žádná odpovědnost vlastně vyvozena nebyla a „úsilí ´reformátorů´ se zaměřilo spíše na postihování studentů či doktorandů.“ Na fakultě podle zprávy docházelo i po odchodu starého vedení k ovlivňování probíhajících kontrol, k pozměňování dat v elektronických databázích, nebo dokonce k jejich ztrátě. „Bývalé vedení udrželo své kontakty jak do prostředí samotné právnické fakulty, tak do nejvyšších orgánů veřejné správy, včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvádí BIS ve zprávě.

Korupce státních orgánů je čím dál sofistikovanější

„Narazili jsme také na problém bezpečnostní spolehlivosti některých státních zástupců nebo soudců, a to ve smyslu jejich kontaktů do kriminálního prostředí,“ řekl ČT mluvčí BIS Jan Šubert s tím, že více podrobností je v rozšířené, utajované verzi zprávy. Podle BIS má korupce státních orgánů za cíl především zakrytí předchozí nelegální činnosti, v dalších případech jde o snahu ovlivnit rozhodování o veřejných zakázkách a rozdělení prostředků z veřejných rozpočtů, a rovněž na oblast legislativního procesu. „Korupční jednání nabyla velmi sofistikovaných podob, jejichž odhalení či následné stíhání orgány činnými v trestním řízení je velmi obtížné,“ konstatuje zpráva BIS.

0Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník: "Tato zpráva uráží naprostou většinu poctivých soudců a státních zástupců. Pokud má BIS nějaké informace o konkrétních soudcích či státních zástupcích, kteří porušují své povinnosti, pak ať učiní všechny kroky pro to, aby byli potrestáni."

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman: „Zpráva BIS je příliš obecná a nekonkrétní. Je to v rovině konstatace 'ono se krade', aniž by se říkalo, kdo a kde krade. Pokud má BIS nějaké konkrétní poznatky, jsem připraven je s plnou vážností řešit… Pokud BIS tyto poznatky nemá, bylo by snad lepší, aby podobné zprávy nepsala.“


K dosažení zamýšlených výhod bývá podle zpravodajské služby používán „systém klientelistických sítí, ve kterém se přímé finanční a hmotné vazby účastníků vytrácejí a jehož odhalení a případné postihnutí je ještě obtížnější.“ BIS také ve výroční zprávě konstatuje zjištění nestandardního a netransparentního jednání jak zadavatelů, tak i soutěžitelů u státních zakázek. Podle tajné služby selhávali někteří zástupci státu, kteří se účastnili vyvádění majetku ze státních institucí.

Neonacisté v krizi

Česká extremistická hnutí vloni spíše stagnovala, neonacistická scéna dokonce prošla hlubokou krizí. Její vývoj poznamenalo zejména rozpuštění Dělnické strany a rozpory mezi starou a mladou generací pravicových extremistů. Ve své roční zprávě to uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS). Aktivity nacionalistické scény tajná služba označila za nevýznamné, výraznější vývoj podle ní nezaznamenala ani marxisticko-leninská scéna a anarchistická hnutí.

Video Reportáž Tomáše Vlacha
video

Reportáž Tomáše Vlacha

Reportáž Tomáše Vlacha

UD, 7.9.2011

Telefonát mluvčího BIS Jana Šuberta

Náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer ve Studiu ČT24

Změnila se také struktura a fungování části extremistických hnutí. Neonacisté začali vytvářet menší uzavřenější skupiny, aby zabránili infiltraci. Krize se mimo jiné projevila v rozporech mezi staršími a mladšími stoupenci neonacismu. Mladí aktivisté prosazovali zavádění nových trendů sebeprezentace, například graffiti a hudební styl hip-hop, což starší a konzervativní považovali za zradu ideálů.

Ruské tajné služby jsou u nás velmi aktivní

Zpravodajská služba loni zaznamenala zvýšenou snahu ruských zpravodajců, diplomacie, federálních agentur a obchodních firem o posílení vlivu na českou ekonomiku a energetiku. Jako lichá se naopak ukázala údajná tvrzení ruských úřadů, že se v Česku nábožensky radikalizovali příslušníci kavkazských národů, kteří se po návratu na severní Kavkaz dopouštěli teroristické činnosti.

Loňskou aktivitu ruských zpravodajských služeb v Česku označila BIS jako dominantní jak v intenzitě, tak i v množství zpravodajců pod různým krytím. Česká civilní kontrarozvědka v této souvislosti upozornila na to, že nepoměr českých a ruských diplomatických misí představuje pro ČR a její bezpečnostní zájmy výrazné omezení při řešení situací, kdy ruští zpravodajci „pod diplomatickým krytím provádějí činnosti, které se neslučují s náplní práce diplomata“.