Stát musí zaplatit vnučce Alfonse Muchy 300 000 korun

Praha - Pražský městský soud dnes s definitivní platností přiznal Jarmile Plockové, nemanželské dceři spisovatele Jiřího Muchy, odškodnění přes 300 000 korun. Žena podala žalobu na ministerstvo spravedlnosti kvůli tomu, že byla po 12 let vyloučena z dědického řízení po svém otci Jiřím Muchovi, a nemohla tak těžit z autorských práv po svém dědečkovi Alfonsu Muchovi. Plocková vystudovala architekturu, dnes navrhuje, vyrábí a také úspěšně prodává užitné předměty podle studií Alfonse Muchy.

Vnučka Alfonse Muchy požadovala zaplacení nákladů ve výši zhruba 2,4 milionu korun a náhradu majetkové i morální újmy, celkově přes čtyři miliony. Obvodní soud pro Prahu 2 jí však loni přiznal pouze necelých 190 000 korun plus úroky z prodlení. Odvolací soud jí dnes přiřkl dalších 112 000 korun za nemajetkovou újmu a také náhradu nákladů řízení. Předsedkyně senátu Danuše Červenková uznala, že ženě vznikla újma zejména kvůli délce řízení, nicméně ve zbytku nároku její žalobu senát zamítl. Plocková se odškodnění domáhala na základě nálezu Ústavního soudu, který v roce 2005 zrušil rozhodnutí vydaná v dědickém řízení. Podle něj měla být účastníkem dědického řízení.

V roce 1988 požádal a následně i pověřil Jiří Mucha svoji dceru, aby se věnovala odkazu dědečkova díla. Jako výhradní dědic autorských práv k dílu Alfonse Muchy jí udělil práva vytvářet umělecké předměty podle Alfonsových návrhů. Když v roce 1991 Jiří Mucha zemřel, začalo pro Jarmilu nelehké období - šestnáct let vleklých soudních stání, při nichž musela prokazovat, že je skutečně dcerou Jiřího Muchy. A to i přesto, že měla v rukou například notářsky ověřené prohlášení Jiřího a její matky Vlasty, že jsou jejími biologickými rodiči. Až v roce 2002 bylo Ústavním soudem potvrzeno, že její biologický otec je Jiří Mucha, a o pět let později byly upraveny i spory o autorská práva.

Dílo Alfonse Muchy
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Většinu majetku Alfonse Muchy získal jeho syn Jiří, po něm dědili jeho manželka Geraldine Muchová a syn John Mucha. Veškerá autorská práva po Alfonsu Muchovi i část majetku následně vložili do lichtenštejnské nadace Mucha Trust založené v roce 1992. Pro propagaci Muchova díla pak vznikla Muchova nadace.