Bravurní vědecké projekty ocenila Grantová agentura

Praha - Grantová agentura České republiky, která každý rok rozdělí na vědecké výzkumy kolem tří miliard korun, ocenila čtyři z tří tisíc projektů. Mezi oceněná témata patří výzkum efektivnější léčby nádorů nebo nové metody v oblasti kvantové fyziky, tentokrát se mezi nimi ale neobjevil ani jediný zástupce společenských věd. „Konkurence je veliká,“ podotkl šéf agentury Petr Matějů.

Ceny předsedy převzali specialista na měřicí techniku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Pavel Ripka, biolog a genetik z Masarykova onkologického ústavu Bořivoj Vojtěšek a fyzik Radim Filip z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zvláštní uznání si odnesl Michael Komárek z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.

Stávka v dopravě znamenala přínos pro vědu

Předseda Matějů se omluvil za nezbytnost přeložit kvůli stávce v dopravě předávání cen z června na září. Profesor Ripka na to opáčil, že stávka byla pro jeho tým naopak radostnou chvílí. „Jako astronomům vadí přesvětlení noční oblohy, nám vadí znečištění magnetického pole lidskými zdroji. Těch několik vzácných hodin jsme využili k měření, které bylo o dva řády přesnější než jindy. Doufám, že takový experiment nám bude umožněn i v příštích letech a pravidelně,“ dodal žertem.

Jeho tým vyvinul a vyzkoušel nový typ bezcívkového tenkovrstvého flugsgate senzoru. Tyto senzory se používají pro přesná měření magnetického pole, například v kosmickém výzkumu, pro navigaci nebo ve vojenství. První etapa výzkumu byla završena vývojem konstrukce senzoru, která byla použita v hledači bomb. Tým také navrhl a ověřil nový model senzoru. 

Jak efektivněji léčit rakovinu zkoumal oceněný Bořivoj Vojtěšek z Masarykova onkologického ústavu. Jeho tým studoval vzájemné působení stresových proteinů a proteinu p53, který se podílí na ochraně zdravých lidských buněk před nádorem. Vznik nádorů je mnohastupňový proces zahrnující poruchy v klíčových genech podílejících se především na regulaci buněčného růstu, dělení, ale i smrti. A právě v těchto procesech hraje významnou úlohu protein p53. Tým prokázal význam proteinu a jeho variant například pro chemoterapii rakoviny kůže a vzniku rezistence na tuto léčbu.

Bořivoj Vojtěšek při prezentaci
Bořivoj Vojtěšek při prezentaci

Nové metody elektro-optické kontroly kvantového šumu světla hledal se svým týmem Radim Filip z Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledkem výzkumu je soubor nových vesměs prověřených metod. Zcela zásadní je návrh nových kvantových zesilovačů a kvantových převodníků určených pro nové kvantové optické komunikace a ultracitlivá kvantová měření. „Tyto zesilovače a převodníky ukazují, jak překonat bariéry při přenosu kvantového šumu světla na velké vzdálenosti či omezení při přenosu kvantového šumu mezi světlem a jinými atomovými či nano-mechanickými systémy,“ uvedl šéf výzkumu.

Komárek si odnesl čestné uznání za kritiku účinnosti chemicky podporované fytoextrakce kovů z kontaminovaných půd a za prokázání nepoužitelnosti této metody v praxi. Zkoumal kontaminovanou půdu vinic a chmelnic mědí způsobenou dlouhodobými postřiky fungicidy. Ceny předsedy doprovází finanční částka 100 tisíc a čestné uznání 35 tisíc korun. Grantová agentura ČR byla založena v roce 1993 s cílem podporovat vědecké projekty základního výzkumu formou soutěže. Letos agentura rozděluje 2,37 miliardy, v příštím roce to bude 2,92 a v roce 2013 již 3,3 miliardy korun.

Video Reportáž Kateřiny Fifkové
video

Reportáž Kateřiny Fifkové