Kulatý stůl se shodl na podobě šumavského vedení

Praha - V čele Národního parku Šumava by měla v budoucnu stát devítičlenná komise, v níž zasednou mimo jiné dva zástupci ministerstva životního prostředí, zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje a dva představitelé akademické obce. Vedení parku bude mít sedmiletý mandát. Na večerním jednání o návrhu nového zákona o Národním parku Šumava se na tom dohodl ministr Tomáš Chalupa (ODS) se starosty, reprezentanty krajů, vědecké obce, sdružení Zachraňme Šumavu a ŠumavaPro a s představiteli politických stran.

Účastníci v pořadí druhého kulatého stolu k přípravě zákona o Šumavě se soustředili také na otázku rozdělení národního parku na zóny určující míru ochrany přírody v různých lokalitách. Správa šumavského parku předložila na jednání plán péče na dalších 45 let, rozdělený do tří období po 15 letech, a návrh opatření, která by vedla k převedení některých lokalit do první, tedy nejpřísněji chráněné zóny.

Plán pro ochranné zóny:

Podle Chalupy je třeba systém zón zjednodušit tak, aby vzniklo zhruba deset až 15 celků s různým režimem. Návrh zákona počítá se členěním parku do tří zón. Do první zóny by měla patřit celistvá, plošně rozsáhlá území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami. Ve druhé zóně by měla být území s ekosystémy, které budou vhodné pro šetrné, přírodě blízké hospodaření. Návrh zákona počítá se členěním druhé zóny na dvě části - na část A a část B. Část A by mělo vedení parku systematicky připravovat na vstup do první zóny, zatímco část B do prvních zón včleněna nebude. Třetí zóna by měla být určena pro hospodářskou činnost, turistiku a sportovní aktivity.


Shoda podle Chalupy panuje v tom, že lze určit asi 80 nových lokalit, které by se v budoucnu mohly stát první zónou národního parku, tedy s nejpřísnější mírou ochrany. Debata se nyní podle něho povede o tom, zda se budou do tohoto systému zařazovat v horizontu 15, 30 nebo 45 let.

Chalupa spoléhá na obce. Mají největší místní znalost, říká

„Jednotlivé lokality teď projednáme s obcemi, se kterými si vyjasníme jejich postoje a připomínky k našemu návrhu. S mnoha šumavskými starosty jsem už mluvil a považuji za důležité říct, že bez obcí se rozhodovat nebudeme,“ řekl Chalupa. Důležité je podle něho najít obecný konsenzus. „V katastru Šumavy je 22 obcí a ony se k tomu musejí vyjádřit, ony mají tu největší místní znalost,“ dodal.

Nový zákon má určit způsob hospodaření v rezervaci na příští desítky let. Na prvním jednání kulatého stolu se v srpnu zástupci ministerstva, krajů a obcí dohodli mimo jiné na tom, že park by místo padesátičlenné rady měla vést malá, devítičlenná komise.

Na dalším kulatém stole bude předložen detailní návrh rozpisu kompetencí komise a jejích členů a budou dále rozpracovány připomínky jednotlivých skupin, které se jednání účastní. Ustavena byla i pracovní skupina, která se bude zabývat přesnou definicí kompetencí správy parku. Další setkání u kulatého stolu se bude konat zhruba za tři týdny.

Video Reportáž o zákoně o Šumavě
video

Reportáž o zákoně o Šumavě