Poslanci zpřísnili ochranu ovzduší

Praha – Poslanci podpořili návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který se více zaměřuje na velké znečišťovatele a zvyšuje poplatky za znečištění. Předlohu teď posoudí výbor pro životní prostředí a hospodářský výbor. Na programu schůze byly také předlohy ve druhém čtení, dolní komora schválila např. vládní návrh na zavedení trestní odpovědnosti firem i novelu o zaměstnanosti.

Podle předlohy se mají poplatky za znečištění od roku 2017 do roku 2021 postupně zvyšovat až na 3,5násobek současné sazby. Pak se z roku na rok zvednou na dvojnásobek. Čtvrtina z výnosu by měla jít na politiku ochrany ovzduší kraje, zbytek zůstane na stejný účel Státnímu fondu životního prostředí. Podle propočtů ministerstva životního prostředí by měli znečišťovatelé zaplatit v roce 2022 na poplatcích zhruba 1,7 miliardy korun.

Norma dále počítá s možností vymezování nízkoemisních zón ve znečištěných městech, lázeňských městech a obcích v chráněných územích a se změnou v plánování omezení emisí. Nová opatření se ale dotknou i domácností. Malé kotle uváděné na trh budou muset mít výrazně nižší emise než v současnosti a zřejmě podraží. Dohlížet na to bude Česká obchodní inspekce. Zákon také zakáže spalování nekvalitních paliv.

V novém zákoně nejsou pravidla pro nakládání s látkami ohrožujícími ozonovou vrstvu Země a klima. Tuto oblast bude ošetřovat samostatný zákon, jak tomu bylo do roku 2002. Rovněž tuto předlohu dnes sněmovna podpořila.

Zavedení trestní odpovědnosti firem do třetího čtení

Ve druhém čtení prošel vládní návrh na zavedení trestní odpovědnosti firem. Předloha počítá s tím, že soudy by mohly provinilé firmy zrušit, nechat propadnout jejich majetek, uložit jim pokutu nebo jim zakázat činnost. Okruh desítek trestných činů, za které by bylo možné podniky trestat, se zřejmě ještě rozšíří.  

Firmy by mohly být od příštího roku trestány za podíl na sedmi desítkách trestných činů, například za legalizaci výnosů z trestné činnosti, provozování nepoctivých her a sázek, padělání peněz, krácení daní nebo neoprávněné držení jaderného materiálu. Vládní předloha do výčtu kvůli mezinárodním závazkům zařadila i sexuální nátlak, pohlavní zneužití a trestné činy týkající se dětské pornografie.

Video Poslanci zpřísnili ochranu ovzduší
video

Poslanci zpřísnili ochranu ovzduší

Poslanci zpřísnili ochranu ovzduší

Z 20, 21.9.2011

Ministr Tomáš Chalupa k novému zákonu o ovzduší

V prvním čtení podpořila dolní komora novelu zákona o prodeji státní zemědělské a lesní půdy, která umožní prodej této půdy občanům EU a zemí Evropského hospodářského prostoru. Materiál souvisí se schválenou novelou devizového zákona, která zrušila zákonné omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince. Teď se jím bude zabývat sněmovní zemědělský výbor. Zákaz prodeje půdy cizincům si Česko vyjednalo při vstupu do EU před sedmi lety, tato výjimka přestala platit počátkem května.

Do posledního čtení putuje také vládní novela o zaměstnanosti, která zavádí tresty pro firmy nelegálně zaměstnávající cizince. Takovéto firmy by mohly za trest přijít o veřejné zakázky nebo o státní dotace. Rovněž jim bude hrozit pokuta až pět milionů korun. Prošla také novela, podle které se zdvojnásobí poplatky za zápis do katastru nemovitostí na tisíc korun. Vláda chce takto získat víc než 300 milionů korun ročně navíc. Také tuto novelu by poslanci mohli ve třetím čtení schvalovat už v pátek.

Poslanci podpořili i vládní návrh zákona o mediaci, který má umožnit urovnávat spory mimosoudní cestou nejen v trestních, ale i v civilních či rodinných sporech. Kabinet si od změny slibuje snížení zátěže soudů, výhody přinese i jednotlivým stranám sporů. Předloha teď míří do ústavně právního výboru.