Spory o malé dluhy by už neměly růst do závratných částek

Praha – Advokáti by měli v budoucnosti dostávat za právní zastoupení v jednoduchých sporech o malou dlužnou částku poloviční odměny než doposud. Lidé by také měli platit menší paušál exekutorovi, pokud uhradí dluh dobrovolně do 15 dnů. Počítají s tím novely vyhlášek o odměnách exekutorů a advokátů, které dnes představil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Podle advokátů jsou tyto změny nesystémové a povedou ke zvýhodnění dlužníků, komora se bude snažit přesvědčit ministerstvo, aby svůj plán zvážilo. Pro exekutory je návrh v podstatě akceptovatelný. Pospíšil je rozhodnut změny prosadit. Vyhlášky by mohly začít platit od ledna.

„Žádná právnická profese není ráda, je-li její tarif snižován směrem dolů, nicméně k tomuto kroku ministerstva spravedlnosti přistupujeme poměrně s pochopením,“ uvedla prezidentka exekutorské komory Jana Tvrdková. 

Pospíšil: pohledávky jsou velký byznys 

„Ukazuje se, že se jedná o velký byznys s pohledávkami, kdy advokátní kanceláře chrlí často tisíce návrhů na vydání platebního rozkazu,“ prohlásil Pospíšil s tím, že odměna za takovouto činnost je v současnosti neadekvátní. Snižovat se proto budou odměny právníkům, kteří pouze převezmou zastupování věřitele a následně sepíšou návrh na platební rozkaz či žalobu. Tyto úkony jsou podle Pospíšila jednoduché a často je vykonávají administrativní pracovníci, a ne samotní advokáti. Snížení odměn se však netýká sporů, kdy musí právní zástupce chodit s klientem k soudu.

Spolu se snížením paušálu pro exekutory o polovinu poklesnou náklady na exekuce a právní zastoupení podle úřadu o více než 40 procent. Například za dluh do 1 000 korun dnes zaplatí dlužník 14.900 korun, v budoucnu by to mělo být 8 750. Podobně se sníží náklady za dluhy do 10.000 korun. „To jsou takové ty nejčastěji kritizované částky, kdy někdo zapomene zaplatit pokutu v MHD,“ uvedl ministr.

  • v roce 2001 bylo nařízeno 4 300 exekucí
  • v roce 2005 270.000 exekucí
  • v roce 2010 přes 700.000 exekucí 

Pokud například nyní člověk dluží od 1 001 do 5 000 korun a včas nezaplatí, vynaloží na odměny advokátů v nalézacím řízení 6 000 a v exekučním řízení 3 000 korun. Exekutorovi připadne odměna 1 500 korun a paušál 3 500. Další peníze musí dlužník zaplatit na DPH právního zástupce a exekutora a elektronický platební rozkaz. Po novelách by měl advokát za stejný spor dostat v nalézacím řízení 3 000 av exekučním řízení 1 500 korun, exekutor pak odměnu 1 500 korun a paušál 1 750. Tím se sníží i DPH, cena elektronického platebního rozkazu zůstane.

Video Reportáž Kamily Štichové
video

Reportáž Kamily Štichové

Reportáž Kamily Štichové

12,00 26 9 2011

Studio ČT24 s Jiřím Pospíšilem

Navrhované částky se mohou ještě změnit

Podle ministra začíná nyní připomínkové řízení. „Částky se proto ještě mohou změnit,“ uvedl. Pospíšil doufá, že novely vyhlášek začnou platit na počátku příštího roku. Změny již představil advokátní i exekutorské komoře. „Je logické, že tyto zájmové komory nejsou z tohoto návrhu nadšené, ale respektují ho,“ uvedl ministr. Obecně prospěšné společnosti a občanská sdružení jednotný názor nemají. Podle některých se dlužníkům alespoň částečně uleví, například Člověk v tísni ale tvrdí, že jde jen o kosmetickou změnu. 

Úřad připravuje také změnu občanského soudního řádu, na základě které může být v individuálních případech úplně upuštěno od odměny advokáta. Bude se to týkat sporů, které jsou právně velmi jednoduché - například právě pokuta za jízdu bez lístku. Soudce by měl mít možnost rozhodnout, že kvalifikované právní zastoupení bylo v takovém případě neúčelné.

Dlužníci podle ministra často nemají prostředky na uhrazení vysokých odměn advokátů a exekutorů, čímž se dostávají do dluhové pasti.