Dobeš: Školné by mohlo být od akademického roku 2013/2014

Opava – Premiér Petr Nečas, ministr školství Josef Dobeš a rektoři českých i zahraničních vysokých škol zahájili v Opavě nový akademický rok. Podle Nečase u nás sice stoupl počet maturantů, kteří jdou studovat na vysokou školu, stále je ale potřeba posilovat zájem o technické obory. Ministr školství Josef Dobeš ve svém projevu zdůraznil, že se pracuje na novém znění vysokoškolského zákona a že vláda stále počítá se zavedením školného, a to v akademickém roce 2013/2014. Zahájení akademického roku se letos zhostila Slezská univerzita, která si koncem září připomněla 20 let od svého vzniku.

Podle Nečase se musí české vysoké školství v budoucnu zaměřit především na kvalitu výuky. Důležitý je hlavně rozvoj technických oborů a také kvalitní věda a výzkum. „České vysoké školství dobře splňuje podmínku kvantity, to znamená, že více než dvě třetiny příslušného populačního ročníku nastupují na vysoké školy. Na druhé straně my se teď musíme zaměřit na kvalitu, aby se české vysoké školy staly z evropského hlediska srovnávatelné a patřily mezi špičky v rámci evropských univerzit,“ řekl premiér.

V České republice je nyní 73 vysokých škol, 45 z nich je soukromých

Dobeš ve svém projevu upozornil na nový vysokoškolský zákon, jehož věcný záměr chce vládě předložit do konce tohoto měsíce. Rovněž připomněl, že vláda stále počítá se zavedením školného na vysokých školách, a to v akademickém roce 2013/2014. „U nás jedním z problémů je, že vzniká jistá sociální bariéra. To znamená, že musíme vytvořit systém studentských půjček, grantů a stipendií, které umožní studovat i těm, kteří dejme tomu nemají přístup k finančním prostředkům. Teprve poté je možné uvažovat o zavedení systému odloženého školného,“ podotkl Nečas.

Premiér dnes v Opavě také uvedl, že vítá připravované sloučení Ostravské univerzity s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou, jež by se chtěly zařadit mezi univerzity s výzkumným statutem. Nečas již dříve řekl, že univerzit zaměřených na vědecký výzkum na vysoké úrovni a na výchovu mladé vědecké generace by mělo být v republice maximálně pět: „Jednoznačně to podporuji, je to správný krok. Vedení obou těchto ostravských univerzit si zaslouží i veřejnou podporu, protože tady je jednoznačně snaha o to, aby Ostrava měla kvalitní vysoké školství.“