Od státních zástupců unikají informace, tvrdí jejich unie

Praha – Poslední dobou se množí úniky informací z trestních kauz do médií, ta prý zveřejňují interní údaje o možných postupech policistů a žalobců při prověřování mediálně známých případů, které jim poskytli právě státní zástupci. Vyplývá to z prohlášení prezidentky Unie státních zástupců Lenky Bradáčové, která proto apeluje na žalobce, aby zachovávali povinnost mlčenlivosti.

„Jakkoliv státním zástupcům ani jiným zaměstnancům státního zastupitelství není upírána svoboda vyjadřování, je tato limitována zákonnou povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvědí při výkonu své funkce,“ uvedla Bradáčová. Žalobci se podle ní mohou kárně provinit nebo i dopustit trestného činu, když poskytnou médiím informace ještě předtím, než začnou policisté či státní zástupci konat.

Bradáčová poukázala třeba na článek zveřejněný v úterý na serveru Aktuálně.cz nazvaný „Exministr Drobil by měl být stíhán, uvedli žalobci“. Server informoval o tom, že podle dvou žalobců Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) by policisté měli znovu otevřít případ exministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS). Bývalý ministr čelil podezření, že ještě na ministerstvu životního prostředí tlačil na tehdejšího šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka, aby pomlčel o údajné korupci v resortu. Policisté případ v půlce června odložili. Následně se dostali do sporu se státním zastupitelstvím o to, zda jednali či nejednali na jeho pokyn. Tvrdí, že mají dost důvodů k jeho stíhání. NSZ nyní případ přezkoumává.

0Z prohlášení předsedkyně Unie státních zástupců Lenky Bradáčové: "Unie státních zástupců proto apeluje na všechny státní zástupce, aby dbali své zákonné povinnosti mlčenlivosti a aby si byli vědomi toho, že jejím porušením se nejen sami dopouštějí protiprávního jednání a vystavují se nebezpečí postihu, ale rovněž zásadním způsobem znevažují snahu ostatních státních zástupců budovat a udržovat důvěru veřejnosti v řádné fungování státního zastupitelství, a tím i celé justice.


„Informování o činnosti státního zastupitelství, a to zejména v trestním řízení, je vymezeno právní úpravou a jakékoliv překročení jejích mezí je přinejmenším významným znakem neprofesionality těch, kteří tak činí, a může naplňovat i znaky kárného provinění nebo i trestného činu,“ uvedla předsedkyně unie s tím, že takový postup je nutné zásadně odmítnout. Podobné úniky před vykonáním samotných úkonům v trestním řízení podle jejích slov vyvolává „nedůvěru v činnost státního zastupitelství, a to ať už se tyto informace posléze ukážou jako pravdivé či nikoliv.“