Greenpeace zkoumalo znečištění českých řek

Praha - Hnutí Greenpeace provedlo v září inspekční plavbu po našich řekách. Konkrétně se ale zaměřilo na Labe. Akce, která nese název DETOX tour 2011, zkoumala možná aktuální nebezpečí, která ohrožují naše řeky. Organizace bilancovala informace o znečištění u Spolany, Spolchemie či Synthesie. Během čtrnáctidenní plavby odebrala Greenpeace vzorky vody a sedimentů na vybraných lokalitách a zmapovala nejrizikovější faktory, které ohrožují naše řeky dnes.

Veškeré výsledky by dle slov ředitele české pobočky Greenpeace Čestmíra Hrdinky měly být známé do konce příštího týdne. „Zatím jsme měřili organické látky u Spolany, Spolchemie či Synthesie. Právě u té jsme našli organické látky, jako třeba benzeny,“ dodal. „Pokud to ale srovnám s naší první plavbou v roce 1997, jsou ty koncentrace nižší. Velkou koncentraci jsme našli u Spolchemie v sedimentech u staré výpusti. Podali jsme podnět na Českou inspekci životního prostředí, odebrali jsme vzorek a čekáme na výsledky,“ podotkl Hrdinka.

Video Rozhovor s Čestmírem Hrdinkou
video

Rozhovor s Čestmírem Hrdinkou

Během DETOX tour dobrovolníci Greenpeace instalovali neobvyklou naučnou stezku „Řeka v ohrožení“, která upozornila na hrozby, kterým v současnosti musí naše řeky čelit. Každé stanoviště se věnovalo konkrétnímu problému, věnovat konkrétnímu problému, který má globální rozsah a lokální dopad. Nešlo jen o toxické látky, ale i o vliv zemědělství, změn klimatu nebo vodohospodářských staveb.

Na znečištění mohly mít vliv záplavy

Příčinou znečištění může být podle ředitele české pobočky Greenpeace velká voda, která vyplavila škodlivé látky, které vznikly při výrobě ve Spolchemii. Látky, o kterých je řeč, patří do takzvané špinavé dvanáctky. Tou se myslí dvanáct látek, které patří mezi nejnebezpečnější, a proto je mezinárodní úmluva zakazuje používat nebo minimálně eliminovat. Mají vliv na lidské zdraví, narušují hormonální systém nebo mají rakovinotvorné následky. „Všechny vzorky, které odebíráme, necháváme analyzovat v akreditované laboratoři, abychom se vyvarovali jakýchkoli chyb,“ řekl Hrdinka.