Nejlepší evropskou učebnicí je česká prvouka od nakladatelství Fraus

Praha - Nejlepší evropskou učebnicí roku je Prvouka pro 2. ročník základních škol plzeňského nakladatelství Fraus. Rozhodla o tom odborná porota Evropské asociace nakladatelů učebnic na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. Zvláštní cena poroty byla udělena také interaktivní učebnici Zeměpis pro 9. ročník a víceletá gymnázia. Porota letos vybírala ze 40 titulů od 20 nakladatelů.

Učebnice prvouky zřejmě zaujala porotu složenou z pedagogů, didaktiků a nakladatelů z celé Evropy netradičním pojetím výuky. „Prvouka, a obzvláště ve druhé třídě, bývá často chápána jako předmět, kde si děti povídají, hrají, opakují věci z první třídy, takže se v důsledku mnoho nového nedozvědí,“ konstatovala jedna z autorek učebnice Michaela Dvořáková z Pedagogické fakulty UK. 

Česká učebnice sice klade důraz na nácvik praktických dovedností, ale zároveň seznamuje děti s vážnějšími tématy. Žáci se třeba učí rozeznat situaci, kdy jsou v ohrožení, a učí se oslovit dospělé s prosbou o pomoc. „Do učebnice jsme zapracovali i situace, které mohou nastat v kontaktu s jinými etniky včetně konfliktů, na které se děti snažíme připravit a učit se je zmírňovat,“ dodala Dvořáková. Ke knížce byl vytvořen také pracovní sešit, interaktivní učebnice a příručka pro učitele. 

Interaktivní učebnice zeměpisu pro deváťáky zase zaujala porotu tím, že dětem nepředkládá „hotovou pravdu“, ale ve spolupráci s učitelem je vede k tomu, aby dané problematice samostatně přišly na kloub. „Šlo nám o to, aby se s naší učebnicí děti naučily více přemýšlet a méně se zeměpis biflovat,“ vysvětlil Miroslav Marada z Přírodovědecké fakulty UK, který řídil čtrnáctičlenný autorský kolektiv.   

Látku z interaktivní učebnice promítá kantor žákům na interaktivní tabuli, obrázky a ilustrace z knížky jsou napojeny na videa a internetové odkazy. Žáci se kromě klasického učiva zeměpisu dozvídají i o tom, jaké problémy trápí velkoměsta ve vyspělém světě v porovnání s metropolemi rozvojového světa, o dopadech dopravy na životní prostředí nebo o klimatických změnách.