Dobeš navrhuje: SPZ na přání za pět tisíc

Praha – Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) už poslal do přípomínkového řízení novelu, která by umožnila řidičům legálně si koupit registrační značku na vozidlo dle svého přání. Za zvláštní sestavu čísel a znaků na přání má být sazba pět tisíc korun, za vydání náhradní značky by pak řidič zaplatit 600 korun. Návrh počítá i se zavedením dalších nových poplatků a se zdražením těch stávajících. Poplatky by ale nezůstaly v pokladně obcí, které poznávací značky vydávají. Z vybraných peněz mají obce platit výrobu a distribuci tabulek, což dosud hradí ministerstvo dopravy.

Ministerstvo dopravy tak reaguje na jedné straně na zvyšujícící se poptávku po SPZ na přání a na druhé straně na klesající rozpočet resortu. Nově by měl zdražit správní poplatek za zápis silničního vozidla do registru z 800 na 1400 korun. Za vydání tabulky s registrační značkou pak vlastník vozu místo 200 zaplatí 300 korun. 

Na vydávání tabulek s registračními značkami chce ministerstvo ušetřit tím, že bude od obecních úřadů s rozšířenou působností, které značky vydávají, požadovat úhradu, která by pokrývala náklady související s výrobou a distribucí tabulek. „To představuje významný finanční dopad na tyto úřady, nicméně by měl být plně kompenzován navrhovaným zvýšením správních poplatků za zápis silničního vozidla do registru, za zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru a za vydání tabulky s registrační značkou a nově zaváděnými správními poplatky za vydání tabulky registrační značky na přání či vydání další tabulky s již přidělenou registrační značkou,“ uvádějí autoři návrhu ve zprávě zveřejněné v elektronické vládní knihově.   

Návrh obsahuje i možnost ponechání registrační značky na původním vozidle při přeregistraci nebo naopak jejího převedení k jinému vozidlu dosavadního vlastníka. Tím by se vlastník auta vyhnul příslušnému správnímu poplatku.   

Norma má také zamezit tomu, že někdy při přeregistraci vozidla dosavadní vlastník auto odhlásí z registru, nicméně nový vlastník již nesplní svou povinnost podat přihlášku. V registru je pak nadále vedena osoba předchozího vlastníka vozidla, která ale už auto nemá ve své moci a nemůže ani stav zápisu v registru vozidla změnit.