Připravte se na citovou výchovu, milí žáci

Praha - Základní školy čekají po letech změny v osnovách, přibude třeba citová, dopravní nebo krizová výchova. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) chce také zpřesnit požadavky na to, co by měli žáci znát. Podle ministrova náměstka Ladislava Němce mají být revidované rámcové vzdělávací programy hotové do září 2012, naváže na ně plošné testování žáků v 5. a 9. třídách.

Tento týden spustilo ministerstvo diskuzi o změnách v rámcových osnovách. Ty současné z roku 2005 jsou prý totiž příliš obecné. „Ono se opravdu potom stalo to, že matematika v jedné škole u dvou různých učitelů byla učena jiným způsobem,“ uvedl náměstek. Dvacítka učitelů má proto na ministerstvu za úkol začlenit do osnov standardy pro 5. a 9. třídu, kde je přesně stanovené, co má žák na konci těchto ročníků umět v matematice, češtině a cizích jazycích.

Dalším krokem bude také definování nejrůznějších výchovných předmětů. Už nyní se výukou v rámci takzvaných průřezových témat prolíná multikulturní, ekologická, mediální nebo sexuální výchova. Přibýt by k nim měla také citová výchova, výchova k národní hrdosti, děti by měly být vedeny i k bezpečnosti v silničním provozu nebo se dozvědět, jak se chovat v krizových situacích.

Náměstek ministra školství Ladislav Němec: „Rodina má čím dál méně času na to, aby spolu trávili jakoukoliv volnou hodinu, a to je díky vysokému pracovnímu nasazení rodičů ve spoustě případů. Ve spoustě případů jsou tam sociální problémy u některých rodin a dochází k takovým problémům, které se dřív řešit nemusely.“


Například dopravní výchovu prý děti potřebují v současnosti mnohem víc kvůli houstnoucímu provozu a také proto, že jich mnohem víc chodí po ulicích se sluchátky na uších, čímž se zvyšuje riziko, že vběhnou pod auto. Výchova v krizových situacích je prý zase nutná třeba kvůli stále častějším povodním. Žáci by také měli být vedeni k dobrovolnictví.

Kvůli těmto výchovám ale ministerstvo nechce navyšovat počet hodin, měly by se prolínat celou výukou. „Co se týče výchov, tam si myslím, že tam mají nezadatelnou roli také rodiče…, protože výchova je něco jiného než vzdělávání,“ dodal Němec. Žáci tak třeba dostanou za úkol zpracovat dané téma formou projektu, se kterým mu rodiče pomůžou. „Výchovy nejsou o diktátu,“ upozornil také náměstek s tím, že v těchto oblastech nemůže ministerstvo školám nařídit přesné osnovy. Je prý ale třeba nastavit jistá pravidla, aby mohli úředníci kontrolovat, co se v rámci průřezových témat učí.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Revize rámcových osnov by měly být hotovy do začátku příštího školního roku, do září 2013 by pak tyto změny měly školy zapracovat do svých vlastních vzdělávacích programů. Tvorbu školních vzdělávacích programů před pěti lety přitom provázela velká kritika ze strany učitelů, stěžovali si, že tuto práci dělali bezplatně a bez náležité metodické podpory.

Podle náměstka se ale nyní nebude jednat o žádné zásadní předělávky: „Spousta věcí už je hotová, ony už existují ve sborovnách, takže tam jde vyloženě jenom o to, vytáhnout je a tady tyto lidi, kteří už v podstatě tady tu problematiku mají zpracovánu, zapojit do toho procesu a zaplatit jim tu jejich práci, kterou už odváděli.“ Kantoři prý navíc absolvují zdarma školení v krajských vzdělávacích střediscích.