VŠCHT zvolila biotechnologa Melzocha rektorem

Praha - Pražská Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) dnes zvolila nového rektora, pro profesora biotechnologie Karla Melzocha se vyslovil akademický senát. Od ledna by měl ve funkci vystřídat Josefa Koubka. Nového rektora musí ještě jmenovat prezident, pak by měl stát v čele školy do roku 2015.

Melzoch (1958) je odborník na zpracování biomasy a produkci biopaliv. Ve své vědeckovýzkumné práci se zabýval také fermentačními technologiemi, lihovarstvím, vinařstvím, výrobou alkoholických nápojů, organických rozpouštědel nebo antibiotik. „Zastává funkce v řadě mezinárodních i národních odborných společností, přednáší, zabývá se expertní a posuzovatelskou činností v oblasti potravinářského a biotechnologického průmyslu a působil v organizačních výborech mnoha významných konferencí,“ uvedla mluvčí školy Ivana Picková.

Melzoch pracuje na univerzitě od roku 1984. Vystudoval zde kvasnou chemii a technologii. V roce 1997 získal docenturu v oboru biotechnologie, o deset let později se stal profesorem. Od roku 2006 je děkanem Fakulty potravinářské a biochemické technologie.

Funkce by se měl nový rektor ujmout od ledna 2012, napřed jej ale musí jmenovat prezident republiky. Ve čtyřletém funkčním období se bude muset vypořádat s chystanou reformou vysokých škol a zavedením školného. Právě kvůli reformě a s ní souvisejícím rozvrstvením škol na výzkumné, vzdělávací a praktické se už delší čas hovoří o možném sloučení VŠCHT s Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Vznikla by tak velká technicko-vědecká instituce. Menší VŠCHT se ale dosud k podobným návrhům stavěla vlažně.