Tajné služby si budou moci posvítit na soukromé účty

Praha – Kolik peněz má klient na kontě, odkud, kam a jaké částky převádí. Tyto a další citlivé informace budou zřejmě muset banky a další finanční instituce poskytovat tajným službám i bez souhlasu majitele účtu, ovšem jen na základě povolení soudu. Počítá s tím novela zákona o bankách, kterou ve středu projedná vláda. Novela také upravuje založení a činnost poboček bank ze zemí mimo EU nebo umožňuje České národní bance (ČNB) odejmout bankovní licenci za sdělení nepravdivých údajů.

Zdroj: ISIFA/SME Autor: Tomáš Benedikovič

„Zpravodajské služby budou oprávněny požadovat poskytnutí zprávy o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství. Poskytnutí informací zpravodajským službám bude moci povolit soud. Soud může povolit poskytování informací i na budoucí období, které ovšem bude přesně časově vymezené, nejdéle na tři měsíce s možností opakovaného prodloužení o další tři měsíce,“ uvádí materiál zveřejněný na internetových stránkách vlády.

V případě regulace poboček zahraničních bank mimo EU chce zákon sladit pravidla pro všechny subjekty. Norma například zvyšuje minimální objem finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce nebo rozšiřuje informační povinnosti zahraniční banky vůči České národní bance. „V současnosti na českém bankovním trhu nepůsobí žádná pobočka zahraniční banky ze zemí mimo EU/EHP,“ upozorňuje materiál.

Návrh má za cíl podle ministerstva financí rovněž zjednodušit postup pro banky při podávání žádostí o povolení k výkonu některých činností. „V důsledku navrhovaných změn bude dále umožněno České národní bance odejmout bankovní licenci, povolení k činnosti družstevní záložny nebo udělený souhlas dohlíženým subjektům v případech, kdy byly žadatelem zamlčeny podstatné údaje nebo uvedeny nepravdivé údaje,“ uvádí materiál.