Plzeňská práva žádají o povolení učit bakaláře a magistry

Plzeň – Plzeňská právnická fakulta dnes podala ministerstvu školství žádost o prodloužení akreditace magisterského i bakalářského oboru po červnu 2012. Informovali o tom děkan Květoslav Růžička a proděkan Vilém Knoll, který akreditační spis předal. Akreditační komise bude o reakreditaci oborů rozhodovat koncem listopadu nebo ledna.

Spis bude nejprve projednávat akreditační komise v pracovních skupinách, v níž jsou odborníci na daný obor. Ti ho posoudí a sepíšou návrhy závěrů k jednání „velké akreditace“. Velká akreditační komise pak předá návrh ministerstvu školství, vysvětlil Růžička.

Fakulta potřebuje schválit tento existenční dokument co nejdříve, nejpozději počátkem příštího roku, aby mohla vyhlásit přijímací řízení na nový akademický rok 2012/13. Další osud fakulty, kterou stále doprovázejí dozvuky předloňské aféry, kdy se potýkala s podivným přijímáním studentů, opsanými pracemi a nestandardně rychlým studiem, je nyní v rukou akreditační komise.

Květoslav Růžička, děkan právnické fakulty: „Doufáme, že jsme splnili veškeré podmínky pro to, abychom mohli mít nadále akreditaci.“

Vladimíra Dvořáková, předsedkyně akreditační komise: „Pokud bude materiál kompletní, budou v něm jednoznačné posudky, nebude třeba nic doplňovat a diskuse povede k jednoznačnému rozhodnutí, tak není důvod něco protahovat a na něco čekat.“


Plzeňská práva zatím neví, kdy akreditační komise dokument projedná. Komise, která má na zkoumání žádosti až 120 dní a může jednání přerušit, by mohla jednat o plzeňských právech už 21. až 23. listopadu. Další termín má až koncem ledna příštího roku, což by byl pro fakultu nejzazší termín.

Děkan plzeňských práv Květoslav Růžička
Zdroj: isifa/LN
Autor: Ondřej Němec

Uchazečům o studium by se ale musel posunout termín pro podání přihlášek z konce února do března nebo později, což podle rektorky Západočeské univerzity Ilony Mauritzové lze. Práva měla komisi podle usnesení dát do konce října veškeré podklady o studiu včetně smluv s pedagogy a zároveň žádost o reakreditaci.

Žádost o reakreditaci je „nejpreciznější v historii“

Fakulta nepočítá s tím, že ministerstvo reakreditaci neschválí. „Muselo by se to řešit, všechno se dá vyřešit,“ uvedl děkan Květoslav Růžička. Výuka by se podle něj nemohla dočasně přerušit a je otázkou, zda by probíhala na jiných školách, nebo v Plzni.

Růžička potvrdil, že dokument, který je „nejobsáhlejší a nepreciznější za historii fakulty“, už projednala a schválila vědecká rada a akademický senát fakulty a s předstihem si ho prohlédla také rektorka a její tým. Vedení ZČU ho neschvalovalo, ale souhlasilo s ním, dodal.

Podle děkana obsahuje všechny náležitosti, které tam mají být. Jsou v něm stovky hodin práce kateder a následně hlavně přípravného týmu v čele s proděkany Knollem a Petrou Jánošíkovou. Dokument obsahuje také personální zabezpečení výuky jednotlivých předmětů a především garanty deseti vyučovaných právních oborů, tedy profesory a docenty s většinovým úvazkem na ZČU.

„Nemáme problémy s garanty ani zabezpečením žádného předmětu, výuka funguje stoprocentně,“ dodal Růžička. Podle rektorky Mauritzové by bylo ideální, kdyby fakulta znala verdikt komise a ministerstva školství nejpozději v lednu 2012.