Heger omezí korupci lékařů farmaceutickými firmami

Praha – Pro farmaceutické firmy bude těžší získat různými výhodami lékaře k tomu, aby předepisoval jejich lék. Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o regulaci reklamy, na přelomu roku ji po připomínkovém řízení dá vládě. Norma nově, přesněji a v některých ohledech i přísněji vymezuje marketingové vztahy v oblasti reklamy mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými firmami.

„Novela nově zahrnuje mezi reklamu na léky také průzkumy trhu, marketingové studie a poregistrační studie, které nebude možno nadále provádět za úplatu,“ řekl legislativní náměstek ministra Martin Plíšek. Za zapojení do studie dostávali lékaři od firem peníze nebo třeba počítač, případně mohli vyjet na lukrativní zahraniční kongres, který ve skutečnosti byl pobytovým zájezdem. Státní ústav pro kontrolu léčiv dal už několika firmám za takové konání pokuty. Novela pokuty řádově zvyšuje, z dosavadních stovek tisíc až milionu korun na miliony až desítky milionů.

„Novela také zpřesňuje a výrazně omezuje sponzoring kongresové turistiky. Jasně stanoví, že lze lékaři hradit pouze zdůvodnitelné výdaje a ty jsou jen čtyři – na dopravu, stravu, ubytování a registrační poplatek. Žádné další výdaje, včetně jejich hrazení dalším osobám, nebudou podle zákona možné,“ zdůraznil náměstek.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Za předepisování léků už dovolená nebude

Novela zakáže soutěže, loterie nebo hry, kterými chtějí firmy ovlivňovat předepisování léků. Postihne marketing prostřednictvím třetí osoby, regulace tedy bude platit nejen pro lékaře, lékárníky a zástupce farmaceutických firem, ale třeba i pro jejich rodiny, které by s nimi na lukrativní kongres jely.

„Novela také říká, že lékař nesmí zaměnit lék pacientovi, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu, rovněž tak lékárník by neměl podle této novely doporučit pacientovi lék, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu nebo reklamní pobídky,“ řekl Plíšek. Novela uloží firmám, že musejí ve svém účetnictví doložit příjmy a výdaje související s reklamou na konkrétní lék.

Placení kongresů lékařům za zvýhodnění firmy zakazuje protikorupční strategie. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) ji vyhlásil s platností od února. Národní ekonomická rada vlády poté doporučila vznik fondu, do kterého by firmy přispívaly, z něj by se cesty lékařů na kongresy hradily. Odpadla by tak přímá vazba mezi lékařem a firmou, a tím i riziko korupce. Centrální fond prosazuje i Česká lékařská komora. Podle farmaceutických firem se však soustředěním peněz do jednoho fondu prostor pro korupci naopak zvětší.