Vláda chce omezit okruh pohledávek z rozhodnutí soudu

Praha – Kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) schválil návrh ministerstva spravedlnosti na omezení okruhu pohledávek, které bude možné získat z rozhodnutí soudu i soudního exekutora. Novinářům to po jednání vlády řekl sám Nečas. Ministerstvo v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu navrhlo, aby soud nadále rozhodoval pouze ve zvláštních případech. Šlo by například o věci týkající se dětí nebo vykázání ze společného bytu či domu. Kabinet také dnes odsouhlasil přesun 75 milionů korun uvnitř rozpočtu ministerstva spravedlnosti tak, aby měly věznice na vodu, palivo a energie. Celkem by vězeňství mohlo do konce roku získat 170 až 200 milionů korun.

„Účelem tohoto návrhu je zejména výrazné omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí prováděného soudem a exekuce prováděné soudním exekutorem,“ vysvětlil předseda vlády. Norma má za cíl zbavit soudy agendy, která je spíše formální. Soudci se tak budou moci soustředit například na rozhodování o návrzích na zastavení nebo na odklad exekuce nebo o odvoláních.

Postup exekucí má podle dnes schváleného návrhu začít zápisem do speciálního rejstříku, kde exekutor zaeviduje zahájení příslušného řízení. Tento rejstřík povede ministerstvo spravedlnosti. Další změna se dotýká právní úpravy postupu při zahájení exekuce. Zcela bude zrušen institut pověření soudního exekutora k provedení exekuce prostřednictvím soudu. Podle platné právní úpravy exekutor, který pověření neobdržel, nemůže provést exekuci. Nově bude platit, že prvním úkonem soudního exekutora po zahájení exekučního řízení bude zápis v zákoně stanovených údajů do nově zřizovaného rejstříku zahájených exekucí.

Změněna bude také právní úprava dalších způsobů výkonu rozhodnutí, a to například u exekuce přikázáním pohledávky, kde by byla nově umožněna její dražba. Vydražit by bylo na základě předkládaného návrhu také podíl dlužníka ve společnosti či firmě, stejně tak jeho členská práva a povinnosti. Soudy dnes při výkonu rozhodnutí postupují podle občanského soudního řádu. Soud nejprve na návrh oprávněného usnesením nařídí výkon rozhodnutí, poté se postará o jeho provedení. Vykonavatel, který je zaměstnancem státu působícím u příslušného soudu, může činit jednotlivé úkony při provádění výkonu rozhodnutí. Náklady provedení výkonu rozhodnutí platí stát.

Věznice potřebují finance na provoz

„Jedná se o úspory v rámci resortu. Nemalou část z těchto peněz činí prostředky, které vybíráme v rámci soudních poplatků, plus jsou tam naše vnitřní rezervy. Nedochází k navýšení dluhu státního rozpočtu,“ vysvětlil Pospíšil vládou schválený přesun financí v rámci jeho rezortu. Budou využity na věcné výdaje vězeňství, které jsou vyšší. „Máme více vězňů, než byl odhad na počátku tohoto roku. Číslo výrazně převýšilo 23 tisíc vězňů. A to je číslo, se kterým jsme na počátku roku ne zcela kalkulovali,“ dodal ministr. Podle ministerstva jsou věznice přeplněné a v případě výpadku ve financování provozu mohou hrozit „fatální následky“ v podobě hromadných protestů vězňů.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Ministerstvo spravedlnosti na kritický stav vězeňství upozorňovalo už na jaře, požadovalo navýšení rozpočtu o 350 milionů, v létě dosáhlo navýšení kapitoly vězeňství o 145 milionů korun, a to pouze přesunem peněz ve vlastním rozpočtu. „Tím se sice vyřešilo zajištění okamžitých nejzákladnějších potřeb jednotlivých věznic, leč pouze ve třetím čtvrtletí, takže současný vývoj jednoznačně potvrzuje, že vznesené požadavky byly oprávněné,“ uvedl materiál k dnes schválené žádosti. K tomu podle ministerstva oproti jaru přibylo za mřížemi zhruba 400 vězňů.