Aktivisté: Nový občanský zákoník zapomněl na sexuální menšiny

Praha - Aktivisté za práva sexuálních menšin protestují proti novému občanskému zákoníku. Ten totiž neřeší registrované partnerství ani osvojení dítěte stejnopohlavními páry. Sdělili to zástupci Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD), která bojuje za práva homosexuálů a transsexuálů. Registrované partnerství upravuje samostatný zákon.

Nová právní úprava podle kritiků i nadále nařizuje při změně pohlaví sterilizaci a ukončení stávajícího manželství, což je prý v rozporu s doporučením komisaře pro lidská práva Rady Evropy. Partneři či partnerky si dál nemohou podat žádost o osvojení ani o společnou pěstounskou péči.

Registrovaným párům také zákoník nepřiznává možnost společného jmění. Párům nebude uznáno, ani pokud by si dítě osvojily v zahraničí. „Pokud tedy přijedou do Česka nebo se zde rozhodnou žít, rodina se ocitne v právním vakuu, neboť podle českých zákonů bude dítě bez rodičů,“ varovala platforma PROUD s tím, že by taková situace mohla vést až k tomu, že by bylo dítě odebráno adoptivním rodičům a posláno do dětského domova.

Občanský zákoník
Občanský zákoník

Aktivisté brojí proti občanskému zákoníku:

„Stát předem vyřazuje z možnosti stát se případnými osvojiteli či pěstouny stejnopohlavní páry, aniž by vůbec zjišťoval, zda mohou být dobrými náhradními rodiči.“


Ani v případě, že si lesbická žena pořídí vlastní dítě s tím, že jej bude vychovávat se svou partnerkou, pak tato partnerka nesmí dítě osvojit. Ze zákona má toto dítě pouze jednoho rodiče, a sice biologickou matku. Pokud by se partnerky rozešly nebo by biologická matka zemřela, nemá pak nebiologická matka na společného potomka žádný právní nárok.

Transsexuálové musí podstupovat sterilizaci

Občanský zákoník prý nadále diskriminuje i transsexuály, kteří musejí pro administrativní změnu pohlaví podstoupit sterilizaci. Podle zástupců spolku by totiž třeba při změně pohlaví z ženy na muže mělo být možné, aby mu byly ponechány ženské reprodukční orgány. Při změně pohlaví také automaticky zaniká případné manželství transsexuální osoby.

Občanský zákoník, který nově upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy, má platit od roku 2014. Několik let připravovaný rozsáhlý kodex přitom v původní verzi pojímal registrované partnerství a upravoval drobné nedostatky současného znění. Kvůli nesouhlasu koaličních lidovců ale neměla sporná část šanci a ze zákoníku vypadla.