Meisner: Svatá Anežka patří k mocným kořenům křesťanské Evropy

Praha - Dnešní mší ve svatovítské katedrále vyvrcholily letošní oslavy 800. výročí narození svaté Anežky České. V roli zvláštního papežského vyslance ji vedl kardinál Joachim Meisner, arcibiskup z Kolína nad Rýnem. Meisner má pověření od papeže Benedikta XVI., aby jej zastoupil a přednesl jeho poselství. Bohoslužba připomněla též svatořečení Anežky před 22 lety. Joachim Meisner má k Anežce skutečně blízko, neboť se narodil ve slezské Vratislavi, kde byl po Praze založen klášter křížovníků s červenou hvězdou, což byl mužský řád, který založila právě Anežka. Navíc Joachim Meisner byl přímo v Římě v roce 1989 přítomen svatořečení Anežky České. Svatou Anežku Meisner označil za první dámu mezi českými zemskými patrony. Svou zdravici zaslal i prezident Václav Klaus, který se na mši omluvil. Anežka Česká může podle něho i v současnosti lidi inspirovat a být vzorem.

Meisner: „Svatá Anežka Česká patří k mocným kořenům křesťanské Evropy.“ Při svém kázání připomněl důležité momenty z ženina života. „Roku 1233 založila v Praze klášter klarisek, sama do něho vstoupila o rok později a stala se jeho abatyší. Kromě toho v hlavním městě Čech zřídila špitál pod patronací svatého Františka. Odtud pak vznikl řád křižovníků s červenou hvězdou, který roku 1237 potvrdil papež Řehoř IX. Svatá Anežka je jediná žena, která založila mužský řád,“ řekl arcibiskup z Kolína nad Rýnem.


Zavzpomínal též na 12. listopad 1989, kdy byla Anežka svatořečena. „V českém národě vždy panovalo přesvědčení, že skutečná doba štěstí nastane v Čechách a na Moravě tehdy, až bude Anežka svatořečena. A tak se skutečně stalo. (…) Přesně pět dní po slavnosti v Římě vypukla 17. listopadu v Praze sametová revoluce,“ připomněl Meisner, který si za své kázání vysloužil potlesk zaplněné katedrály. 

Kardinál Meisner
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

K závěru mše předal olomoucký arcibiskup Jan Graubner stříbrné medaile svaté Anežky řediteli České katolické charity a šéfům diecézních charit. Běla Jensen, zakladatelka hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, a pražský arcibiskup Dominik Duka poté předali několika lidem ocenění za práci pro Stonožku. 

Na bohoslužbu ve Strahovském klášteře navazuje vernisáž prací dětí z České a Slovenské republiky, které byly vytvořeny v rámci soutěže pořádané hnutím Na vlastních nohou - Stonožka a pražským arcibiskupstvím. Výstava nazvaná „Svatá Anežka Česká - génius českého učitele“ potrvá do 2. prosince. Ve Strahovském klášteře bude vystaveno 230 z více než 2000 soutěžních dětských prací.

Anežka Přemyslovna se pravděpodobně narodila 20. ledna 1211. Zvolila si dobrovolnou chudobu a péči o potřebné. Vynikala inteligencí a dostalo se jí také dobrého vzdělání. Nejvíce je Anežka vzpomínána jako zakladatelka nemocnice a útulku pro chudé a rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou.