Všechno o češtině najdete za čtyři roky on-line na webu

Brno - Na brněnské Masarykově univerzitě vzniká největší internetová encyklopedie češtiny. Za čtyři roky má být hotová a volně přístupná na webu - pro laiky, studenty i odborníky. Vysvětlí jazykové jevy, přiblíží historii češtiny nebo popíše české a moravské dialekty.

Všechno o češtině bude k nalezení on-line. Nová elektronická encyklopedie se rodí na brněnské filozofické fakultě. Víc než tisícovka hesel vysvětlí mluvnické pojmy, ale i češtinářské speciality, třeba pravidla vykání. Videoukázky popíší gesta a audioukázky zaznamenají různé dialekty, dřív než zaniknou. Hlavním autorem encyklopedie je Petr Karlík z Filozofické fakulty MU.

Encyklopedie vzniká díky 8milionovému grantu a pracuje na ní 80 jazykovědců společně s informatiky. „Naší úlohou je vytvořit webové rozhraní, přes které budou moci uživatelé encyklopedii prohlížet,“ říká Karel Pala z Fakulty informatiky MU. Elektronická příručka má sloužit nejen odborníkům nebo překladatelům, pomoci může i středoškolským studentům. Se stovkami odkazů nahradí celou knihovnu publikací o češtině. Kompletní má být v roce 2015. I potom ji bude tým jazykovědců dál pravidelně aktualizovat.