Znalci a tlumočníci budou pracovat podle nových pravidel

Praha – Práci znalců a tlumočníků čekají v budoucnu zřejmě nová pravidla. Věcné záměry zákonů dnes schválila vláda. Ministerstvo spravedlnosti chce obě normy od sebe oddělit a nastavit kritéria, na základě kterých by se znalci a tlumočníci zapisovali do centrálních registrů. Podle vicepremiérky Karolíny Peake už také nebude možné, aby za jedním znalcem s razítkem stál zástup dalších.

„Stěžejním bodem návrhu je oddělení právní úpravy postavení a činnosti znalců na jedné straně a tlumočníků a překladatelů na straně druhé,“ uvedl úřad. Podle něj dosavadní praxe ukázala, že je nutné upravit každé z povolání jinak. Cílem zákonů je také stanovit jasné podmínky pro to, aby uchazeč mohl získat oprávnění stát se znalcem či tlumočníkem. Podle úřadu se má zároveň zvýšit nad činnostmi dohled.

Podle dřívějšího Pospíšilova vyjádření je hlavním cílem nových zákonů prolomit „uzavřené cechy“, které v této oblasti působí. Znalci, tlumočníci a překladatelé by proto měli mít oddělené registry. Kdo by v registru chtěl být zapsán, musel by složit vstupní zkoušku, uzavřít pojištění a splnit další požadavky.

Stát tak chce dosáhnout vyšší profesionalizace znalecké činnosti. Kvůli nedokonalému znaleckému posudku se totiž může prodlužovat soudní řízení, případně může chyba zapříčinit účastníkům řízení újmu, podotýkají autoři návrhu s tím, že znalecké posudky mívají velký význam například ve sporech o nemovitosti, obchodních sporech a sporech v oblasti rodinného práva. V případě tlumočníků by měl zákon přispět k rozlišování tlumočníků a překladatelů, zakotvit právní podobu překladatelské kanceláře a vytvořit registr tlumočnických a překladatelských úkonů.

Zlepšit práci znalců a tlumočníků měla také novela, kterou však koncem října vrátil Senát sněmovně. Do normy, která umožňuje finanční postih jejich špatné práce, navrhl začlenit i část, podle níž by znalci a tlumočníci museli zveřejňovat přehled o počtu svých úkonů. Obecným cílem novely je zajistit finanční postih znalců, přičemž nejtvrdším trestem má být zákaz činnosti. Sněmovní verze předpokládá, že o trestech bude rozhodovat ve správním řízení ministerstvo spravedlnosti.