Studenti: VŠ neumějí hospodařit, proč platit školné?

Praha - Studentské organizace kritizují nedostatek financí pro vysoké školy, univerzity prý navíc neumějí s penězi hospodařit. Průzkum České studentské unie mezi vedoucími představiteli studentských organizací a studenty v akademických senátech ukázal, že pokud by bylo zavedeno školné, maximální výše by měla být 5 tisíc korun za semestr. Z průzkumu mezi 60 respondenty také vyplynulo, že studenti nejsou spokojeni s kvalitou vysokého školství a očekávají, že úroveň se bude dál snižovat.

„Studenti by byli i ochotni platit školné, ale když vidí, jak díky různým korupčním kauzám přichází státní pokladna zbytečně o miliardy, tak se přirozeně ptají, proč by měli tyto ztráty platit právě oni ve formě školného. Navíc mnohdy nejsou spokojeni s tím, že samy univerzity s penězi neumí efektivně hospodařit a neexistuje nad nimi žádná kontrola,“ uvedl předseda České studentské unie Jiří Kohout. Poukázal na to, že 75 procent účastníků průzkumu se domnívá, že samotné zavedení školného bez dalších změn problémy českého školství vyřešit nepomůže.

Školné prý sice může být motivací ke studiu a díky němu by ze škol odešli lidé, kterým jde namísto vzdělání jen o studentské výhody, zároveň by prý mohly poplatky uzavřít cestu ke vzdělání chudým studentům. Školné už dříve odmítla Rada vysokých škol.

V tabulce nejzávažnějších problémů českého vysokého školství označili studenti kromě nedostatku financí, kvality škol a slabé podpory vědy a výzkumu také chybějící koncepci a nekompetentnost ministerstva školství.

„Velmi mě znepokojuje, že celá polovina studentů vnímá jako problém školství klientelismus, financování sporných aktivit a neprůhledné financování školy,“ dodal Kohout. Na 46 procent dotázaných by pak české školství ohodnotilo známkou tři. Téměř čtvrtina studentů se pak obává, že školství bude v příštích deseti letech na pětku.

Předseda České studentské unie Jiří Kohout ve Studiu ČT24: „Přibližně tři pětiny respondentů se vyjádřily, že by byly ochotny platit školné, ale vidí tam řadu otazníků a vykřičníků. Jedním faktorem je výše školného tak, aby to nebyl sociální problém a neohrožovalo to sociální skupiny, hodně se mluvilo o diverzifikaci podle oborů, také by to záviselo na regionech, protože situace v Praze je jiná než třeba v Ostravě.“


Zástupci studentské unie přiznali, že šedesátka respondentů není reprezentativní vzorek, upozornili však, že se jedná o studenty aktivní v akademických senátech a dalších orgánech univerzity, kteří mnohdy vidí „pod pokličku“ problémů. Rozsáhlý průzkum mezi 11 tisíci studenty udělalo před dvěma lety ministerstvo školství. Tehdy byly proti zavedení školného dvě třetiny studentů a jako maximální částku, kterou by byli ochotni platit za školné, uvedli 15 tisíc korun ročně.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Po celé republice rovněž vrcholí Týden proti školnému. Organizátoři už sesbírali přes 6 tisíc podpisů. Obávají se, že zpoplatnění vysokých škol znevýhodní řadu studentů.