Kartel v armádním tendru bude řešit Krajský soud v Brně

Brno – Tři z pěti firem, které letos v létě dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 4,9 milionu korun za kartel v zakázce Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice, podaly proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS žalobu. Firmy podle ÚOHS koordinovaly své nabídky v tendru z roku 2006 na provozování ubytoven.

Podle mluvčí Krajského soudu v Brně Miroslavy Sedláčkové podala žalobu společnost Prominecon group, která od ÚOHS dostala nejvyšší pokutu 3,679 milionu korun, dále HOKRA Spedition, která má zaplatit přes půl milionu a Inzet, s.r.o. „Řízení je zatím na svém počátku,“ dodala bez bližších podrobností.

Výběrové řízení, jehož okolnosti ÚOHS šetřil, se konalo na podzim 2006. Zadavatel nejdříve zúžil losem počet uchazečů z 12 na pět a ty pak vyzval k podání nabídky. Vítězná nabídka společnosti HOKRA Spedition, která byla podle ÚOHS organizátorem kartelu, byla jen o 15 000 až 30 000 Kč nižší než ostatní. Firmy z kartelu údajně usvědčila emailová korespondence.

Organizátor kartelu například rozesílal částečně vyplněné formuláře obsahující jak nabídkové ceny pro jednotlivé ubytovny, tak ceny celkové. Ceny, které se posléze objevily v nabídkách uchazečů, přesně odpovídaly částkám, jež byly uvedeny v těchto formulářích. Firmy se podle předchozích vyjádření ÚOHS snažily svou spolupráci utajit. Své tiskoviny formátovaly podle individuálních zvyklostí jednotlivých uchazečů, dále organizátor kartelu upozorňoval ostatní, aby nepoužívali stejnou barvu papíru.

Antimonopolní úřad se případem začal zabývat na základě upozornění a několika důkazů, které mu předala policie. Při stanovení výše pokut vycházel z obratu jednotlivých společností. Nejvyšší pokutu dostala společnost Prominecon Group. Dalšími účastníky kartelu byly firmy HOKRA Spedition, Inzet, Natural mystic a CBK Shift.