Řešení domácího násilí má v Česku stále mezery

Praha – Česká republika podle odborníků stále nemá jasno, jak efektivně řešit problematiku domácího násilí. Situace se sice v posledních letech výrazně zlepšila, organizace, které se domácím násilím zabývají, ale vidí největší problém v absenci bezplatné právní pomoci. Nedostatečně propracované jsou i postupy v případech, kdy v násilném svazku žily děti. Problematika domácího násilí se dnes řešila u kulatého stolu v rámci Mezinárodního dne násilí na ženách, který připadá na pátek 25. listopadu.

„Legislativa není tak špatná, problém je v domáhání se práva a aplikace právních norem v praxi,“ domnívá se advokátka ze společnosti proFem Kateřina Kuncová. S domácím násilím má zkušenosti i Eva Hurychová, která sama pomáhá ženám s podobným osudem. V legislativě jí schází například vypořádání společného jmění manželů. „Mělo by být před rozvodem, nejpozději do jednoho roku. Tím by byla daná možnost, aby jeden nebo druhý partner nešel do toho života s úplně holýma rukama,“ řekla ČT.

Kateřina Kuncová: „Mnozí si myslí, že se jich to nedotýká, ale nevíte, koho si vezmete, s kým začnete společně žít.“


Po vstupu České republiky do Evropské unie se Česko přihlásilo k potírání domácího násilí jako fenoménu, došlo i k výrazným změnám především v zákonodárství. V loňském roce například vláda schválila Národní akční plán prevence domácího násilí, který zavádí strategie prevence a boje proti domácímu násilí na příštích deset let. Organizacím tu ale chybí například možnost bezplatné právní pomoci. Změnu má přinést i nový občanský zákoník. „Zohledňuje domácí násilí například při dědictví, kde vylučuje zákonný díl toho, kdo se dopustil domácího násilí,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Ze světových statistik vyplývá, že nejčastějšími obětmi domácího násilí jsou stále ženy. V posledních letech se ale stále zvyšuje i počet týraných seniorů.

25. listopad byl jako Mezinárodní den násilí na ženách vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999. Neoficiálně byl tento den slaven už od roku 1981, kdy byl takto vyhlášen ženskými organizacemi v Kolumbii na památku sester Patrie, Minervy a Marie Teresy Mirabalových, politických aktivistek v Dominikánské republice, zavražděných roku 1960 na pokyn diktátora Rafaela Trujilla. V České republice se 25. listopad poprvé začal připomínat v roce 1995.


Video Reportáž Jitky Szászové
video

Reportáž Jitky Szászové

Reportáž Jitky Szászové

Z 16, 22.11.2011

Rozhovor s Kateřinou Kuncovou