ZČÚ podala rozklad proti odejmutí akreditace na právnické fakultě

Plzeň - Západočeská univerzita podala rozklad proti odejmutí akreditace doktorského studijního oboru občanské právo. Její právnická fakulta nemá od počátku listopadu oprávnění udělovat titul JUDr. O podání rozkladu rozhodla na poslední chvíli mimořádná porada vedení univerzity. „Jde pouze o rozklad pro studijní obor občanské právo, u něhož se fakulta domnívá, že má spolu s Ústavem státu a práva personální kapacity k zabezpečení výuky,“ uvedla mluvčí ZČÚ Kamila Kvapilová.

U dalších dvou doktorských programů - obchodního a trestního práva - fakulta rozklad nepodala. U obchodního práva ale podle Kvapilové fakulta požaduje, aby bylo jen pozastaveno přijímání nových studentů, ale aby jí nevzali akreditaci tohoto studijního oboru. 

Právnická fakulta předala vedení ZČU také stanovisko ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, s nímž má fakulta společnou akreditaci doktorského studijního programu. V něm potvrzuje, že „spolupráce s fakultou na realizaci doktorského studijního programu nadále trvá a ústav se na ní personálně podílí“.   

Ministerstvo odejmulo právnické fakultě akreditaci doktorského studijního programu počátkem listopadu. Od 7. listopadu pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. Tyto kroky doporučila ministerstvu už v červnu akreditační komise MŠMT. 

Fakulta, kterou stále provázejí dozvuky aféry s rychlostudenty z předloňského podzimu, nyní čeká na rozhodnutí ministerstva o prodloužení akreditace magisterského a bakalářského studia. O reakreditaci požádala fakulta ministerstvo 31. října, osm měsíců před tím, než vyprší. „Věříme, že dostaneme stanovisko o prodloužení akreditace do konce ledna příštího roku. Až poté by se mohli přijímat na právnickou fakultu noví studenti,“ uvedla rektorka Ilona Mauritzová.