Pěstitelům kaktusů už za meskalin nebude hrozit trestní stíhání

Praha – Vláda vyhověla pěstitelům kaktusů, kterým už nebude kvůli meskalinu obsaženému v rostlinách hrozit trestní stíhání. Kabinet na žádost ministerstva spravedlnosti aktualizoval i nařízení, podle kterého se vypočítává množství THC v rostlinách konopí. Nový vzorec bude pro pěstitele nebo držitele přísnější. Schválená nařízení upřesňují seznam dopingových látek a metod, seznam jedů či omamných látek, zahrnou rovněž 33 nových syntetických drog.

Jednotlivé novely nařízení, která začala platit od ledna 2010, zavádějí změny především technického charakteru. Nemají vliv na věcnou stránku právního předpisu. Nutnost těchto úprav ale žádá praxe, zejména pak orgány činné v trestním řízení, zdůvodnilo aktualizaci norem ministerstvo spravedlnosti.   

V případě konopí jde o úpravu metody výpočtu obsahu účinné látky THC v rostlině. Dosavadní úprava totiž oproti pravidlům užívaným v EU nerespektuje, že se látka nachází pouze v některých částech rostliny. „Započítáním hmotnosti rostliny včetně stonku, případně semen, se sníží celkový obsah delta-9-THC ve zkoumaném rostlinném materiálu zhruba čtyři až pětkrát oproti užívané praxi,“ uvedli autoři návrhu. Nově by se měl výpočet vztáhnout pouze k hmotnosti drti vzniklé z listů či vrcholových palic s vyloučením jiných částí rostlin. 

Na tvorbě návrhu se podílela řada expertů, například z Národní protidrogové centrály, Antidopingového výboru, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Institutu kriminologie a sociální prevence či ministerstev zdravotnictví a vnitra.  

Vláda udělala další krok ke změně hranic s Rakouskem

Ministři schválili také návrh ústavního zákona, který nově vymezí hranici s Rakouskem. Norma umožní státu kvůli novým protipovodňovým a vodohospodářským opatřením vyměnit pozemky u Břeclavi a Lanžhotu. Příslušnou smlouvu schválila vláda už 26. října, 3. listopadu ji pak oba státy podepsaly, smlouvu ale ještě vláda musí parlamentu předložit k ratifikaci. 

Změny se dotknou například pravobřežní hráze a průkopů na řece Dyji na území obcí Břeclav a Lanžhot, plochy o rozloze 24 hektarů. Plocha, které se změna týká, je na české i rakouské straně totožná. Všechny dotčené pozemky vlastní státní podniky, jako je Povodí Moravy, Pozemkový fond České republiky či Lesy ČR.

Video Reportáž Gabriely Kundrtové
video

Reportáž Gabriely Kundrtové

Reportáž Gabriely Kundrtové

30.11., 13

Brífink po jednání vlády

V humanitárním programu Medevac, který dosud sloužil k léčbě dětí z oblastí postižených válkou či jinou katastrofou, pomůže Česko pěti dospělým Libyjcům. Pro raněné z osmiměsíčního konfliktu by mělo odletět letadlo české armády 12. prosince. Vláda tak vyhověla žádosti ministra zahraničí Karla Schwarzenberga o zařazení Libyjců do programu. Přeprava bude stát 250 tisíc korun a uhradí ji ministerstvo vnitra, které program Medevac spravuje.