Děkan právnické fakulty v Plzni Růžička rezignuje

Plzeň - Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Květoslav Růžička rezignuje k 12. prosinci ze zdravotních důvodů na funkci. Oznámil to dnes telefonicky rektorce univerzity Iloně Mauritzové a zároveň rezignaci zaslal písemně. Právě 12. prosince zasedá akademický senát fakulty, který rozhodne o vyhlášení volby nového děkana.

Fakultu stále provázejí dozvuky aféry s rychlostudenty z předloňského podzimu. Děkan Růžička v listopadu zmizel a pátrala po něm policie. Nalezla ho po čtyřech dnech v Dolním Podluží ve Šluknovském výběžku. Od té doby je v pracovní neschopnosti.

„Rozhodnutí pana děkana v současné situaci vnímám jako zodpovědné a přeji mu samozřejmě pevné zdraví,“ uvedla Mauritzová. Růžička odejde jen z čela fakulty, nadále na ní zůstane jako profesor mezinárodního práva. K datu rezignace pověří rektorka i po dohodě s děkanem vedením fakulty proděkana pro vědu a výzkum Viléma Knolla. Už dříve při Růžičkově listopadovém zmizení rektorka uvedla, že fakulta je plně stabilizovaná. Proděkani pracují a mají rozdělené odpovědnosti.

Senát vyhlásí novou volbu děkana

Růžička je v pracovní neschopnosti do 22. prosince. O jeho rezignaci bude rektorka dnes informovat předsedu akademického senátu fakulty Tomáše Pezla. „Vnitřní předpisy fakulty na takovou situaci samozřejmě pamatují a akademický senát se jí může ihned zabývat na svém nejbližším jednání, které se uskuteční 12. prosince. Na tomto jednání tak může okamžitě vyhlásit volbu nového děkana,“ doplnila Kvapilová.

Děkan plzeňských práv Květoslav Růžička
Zdroj: isifa/LN
Autor: Ondřej Němec

Pětašedesátiletý Růžička stojí v čele fakulty od loňského října. Na počátku listopadu odejmulo ministerstvo školství fakultě akreditaci doktorského studijního programu a pozastavilo jí oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. Tyto kroky doporučila ministerstvu už v červnu akreditační komise. ZČU podala proti odejmutí akreditace doktorského oboru občanské právo rozklad.

0Jiří Pospíšil: „Jeho odchodem získává fakulta ještě jednu šanci pět minut po dvanácté zvolit děkana, který bude pokračovat v reformním úsilí, které jsem já zahájil a které za profesora Růžičky bylo zastaveno.“


Ministr spravedlnosti a bývalý reformní děkan fakulty Jiří Pospíšil (ODS) ze ztráty akreditace vinil právě Růžičku. Podle ministra Růžička selhal jako manažer, protože se nedohodl na spolupráci se svým loňským protikandidátem Karlem Eliášem, jenž patřil k reformnímu křídlu na fakultě. Už letos v červnu, když akreditační komise navrhla ministerstvu omezit plzeňským právům magisterský a pozastavit doktorský program, Růžička onemocněl a více než měsíc byl v pracovní neschopnosti. Kvůli srdeční slabosti a nevolnosti byl na pozorování v nemocnici.