Nastala druhá adventní neděle, je čas nařezat „barborky“

Praha - Dnes se koná již druhá adventní neděle, a nastal tak čas zapálit druhou svíčku na adventních věncích. Současně na dnešek připadá i svátek Barbory. Podle lidové tradice si v tento den řežou dívky, které se chtějí vdát, větvičky třešně, jabloně, slivoně nebo zlatého deště. Pokud jim do Vánoc rozkvetou, jejich štěstí by podle pověry nemělo nic bránit.

Pro křesťany je advent, který začal minulou neděli, obdobím velkého očekávání a nadějí, že Bůh splnil svá přislíbení daná už starozákonním věřícím a poslal Ježíše Krista na svět. O adventu by si lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost. Dříve se dodržoval i půst.

Kdo si dnes nevzpomene větvičku uříznout a chce dosáhnout požadovaného účinku později, měl by podle floristů do vody přidat pár kapek čpavku. Důležité je podle nich také větvičky nařezat šikmými řezy a vázu s vodou postavit do chladné místnosti; do vyhřátého pokoje ji ženy mohou přenést až krátce před Štědrým dnem.

Panenská mučednice svatá Barbora, které podle legendy setnul mečem hlavu vlastní otec, je v katolické tradici patronkou horníků, sedláků, zedníků a řady dalších profesí, ale též zajatců, umírajících i hrobníků. Věřící ji považují rovněž za ochránkyni před bouřkou, ohněm, horečkou či morem.


Řada lidí využívá dnešní takzvané bronzové neděle k nákupu vánočních dárků, a mnoho obchodů tak prodloužuje své otevírací hodiny.

Vánoční trhy v Olomouci
Vánoční trhy v Olomouci

Čtyřtýdenní adventní doba skončí se západem slunce o Štědrém večeru. Slovo advent pochází z latinského slova adventus - příchod. Pro křesťany advent představuje očekávání příchodu Ježíše Krista a přípravu na oslavu jeho narození, na Vánoce.